Programe din România în domeniul
Științe Inginerești

Programe de Licență din domeniul Științe Inginerești

Autovehicule rutiere

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria produselor alimentare (în limba engleză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Amenajări hidrotehnice și protecția mediului

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie medicală (la Bistrița)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie medicală

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie economică industrială (la Alba Iulia)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie economică industrială (la Satu Mare)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Robotică (la Bistriţa)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologia construcţiilor de maşini(la Zalău)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie economică industrială (la Bistriţa)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Informatică industrială

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme de transport operațional

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologia construcţiilor de maşini(la Alba Iulia)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologia construcţiilor de maşini(la Satu Mare)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie medicală

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologia construcțiilor de mașini

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie economică industrială

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria sistemelor electroenergetice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Automatică şi informatică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie medicală

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria Mediului ID

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământID - la distanță
Limba de predareRomana

Ingineria și managementul afacerilor agricole

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme de producție digitale

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electrică și calculatoare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Mecatronica sistemelor biotehnice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme de producție digitale

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Informatică aplicată în ingineria mediului

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria securităţii în industrie

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Transporturi și siguranță rutieră

Program de Licență
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electrotehnică (IFR)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIFR - cu frecvență redusă
Limba de predareRomana

Navigație și transport maritim și fluvial (IFR)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIFR - cu frecvență redusă
Limba de predareRomana

Electromecanică navală (IFR)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIFR - cu frecvență redusă
Limba de predareRomana

Ingineria și securitatea sistemelor informatice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie și management în domeniul comunicaţiilor militare

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică IFR

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIFR - cu frecvență redusă
Limba de predareRomana

Navigație și transport maritim și fluvial IFR

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIFR - cu frecvență redusă
Limba de predareRomana

Electromecanică navală IFR

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIFR - cu frecvență redusă
Limba de predareRomana

Arhitectura navală (școlarizare în Galați)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie economică în domeniul mecanic (ID)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământID - la distanță
Limba de predareRomana

Ingineria și protecția mediului în industrie (IFR)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIFR - cu frecvență redusă
Limba de predareRomana

Inginerie de petrol şi gaze (IFR)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIFR - cu frecvență redusă
Limba de predareRomana

Inginerie si management în alimentatie publica si agroturism (la Satu Mare)

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie mecanica

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Echipamente pentru procese industriale

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie economică industrială

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Autovehicule rutiere

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria transporturilor și a traficului

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologia construcțiilor de mașini

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Retele si software de telecomunicatii

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electrica si calculatoare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Calculatoare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Energetica si tehnologii nucleare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria mediului

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria si managementul afacerilor

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Vehicule și transport feroviar

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Masini si sisteme hidraulice si pneumatice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme și echipamente termice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii (ID)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământID - la distanță
Limba de predareRomana

Instalații și echipamente portuare și marine

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Stiinta materialelor

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Navigatie si transport maritim si fluvial

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie economica industriala

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică (IFR)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIFR - cu frecvență redusă
Limba de predareRomana

Inginerie economică în domeniul mecanic (ID)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământID - la distanță
Limba de predareRomana

Inginerie economică în domeniul mecanic (ID)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământID - la distanță
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme de Producție Digitale

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Informatică aplicată în inginerie industrială

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria mecanică (în limba germană)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Energetică și tehnologii de mediu

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria și managementul afacerilor- în limba engleză

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Ingineria valorificării deșeurilor

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Management și audit de mediu

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Utilaje petroliere şi petrochimice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Utilaje tehnologice pentru construcții

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Echipamente pentru procese industriale

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie civilă (în limba engleză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Inginerie civilă (în limba franceză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareFranceza

Tehnologia informaţiei

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Mecatronică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Automatică şi informatică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareMaghiara

Tehnologia construcţiilor de maşini

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareMaghiara

Calculatoare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareMaghiara

Mecatronică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologia construcţiilor de maşini

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie economică în domeniul mecanic

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Managementul energiei

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Calculatoare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Automatică şi informatică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme electrice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Calculatoare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologia informaţiei

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Automatică şi informatică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria sistemelor multimedia

Program de Licență
Durata studiilor3 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor (în limba engleză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Inginerie civilă (în limba engleză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Electromecanică (în limba franceză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareFranceza

Arhitectură navală (în limba engleză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ştiinţa materialelor

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria transporturilor şi a traficului

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electrică şi calculatoare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie industrială (în limba engleză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria transporturilor şi a traficului

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria sudării (la Drobeta-Turnu Severin)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ştiinţa materialelor

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică navală

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Informatică industrială

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria valorificării deşeurilor

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Autovehicule rutiere

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie economică în domeniul mecanic

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie medicală

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie economică industrială

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria sudării

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologia construcţiilor de maşini

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologia construcţiilor de maşini (IFR)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIFR - cu frecvență redusă
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Ingineria sistemelor electroenergetice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Măsurători terestre şi cadastru

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Instalaţii pentru construcţii

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor (ID)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământID - la distanță
Limba de predareRomana

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Mecatronică (în limba engleză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie fizică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică (la Cahul)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie economică industrială (la Drobeta-Turnu Severin)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ştiinţa materialelor (la Drobeta-Turnu Severin)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria şi protecţia mediului în industrie (la Drobeta-Turnu Severin)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (la Drobeta-Turnu Severin)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie economică în construcţii

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Instalaţii pentru construcţii (în limba franceză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareFranceza

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareMaghiara

Echipamente şi sisteme electronice militare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Comunicații pentru apărare și securitate

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Construcţii şi fortificaţii

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Drumuri, poduri și infrastructuri militare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Materiale energetice și apărare CBRN

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria elaborării materialelor metalice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Autovehicule rutiere

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Robotică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Construcţii civile, industriale şi agricole

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electrotehnică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie economică în construcţii

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Căi ferate, drumuri şi poduri

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Managementul energiei

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologia construcţiilor de maşini

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Termoenergetică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria procesării materialelor

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria sudării

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Prelucrarea petrolului şi petrochimie

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Geologia resurselor petroliere

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Fizică tehnologică (Bălți – Republica Moldova)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Construcţii civile, industriale şi agricole

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Matematică şi informatică aplicată în inginerie

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria sudării

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electrică și calculatoare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria procesării materialelor (la Cahul)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Construcţii civile, industriale şi agricole

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Biotehnologii industriale

Program de Licență
Durata studiilor4 ani