Despre program

Competențe profesionale: – Pregătire multidisciplinară fundamentală în domeniul economic şi al ingineriei materialelor – Stabilirea cadrului general al tehnologiilor specifice şi coordonarea proceselor de obţinere, procesare şi caracterizare a materialelor metalice – Îndeplinirea activităţilor inginereşti, cu recunoaşterea rapidă şi conştientizarea corectă şi completă a condiţiilor de finalizare a acestora, identificarea competenţelor şi abilităţilor necesare şi recunoaşterea informaţiilor suplimentare ce trebuie cerute pentru finalizarea completă şi la termen a lucrărilor – Cunoaşterea nivelurilor ierarhice, schimbul eficient de informaţii pe nivel, înţelegerea constructivă a îndatoririlor primite de la – şi raportarea corectă şi la timp către – nivelul superior, aplicarea metodelor de partiţionare a activităţilor în etape şi repartizarea acestora subordonaţilor cu explicarea completă a îndatoririlor – Adaptarea la noile tehnologii, documentarea completă şi la zi din surse de valoare (inclusiv informatice), în limbi de circulaţie mondială, pe direcţiile de perspectivă şi identificarea necesităţilor de cursuri de perfecţionare pentru dezvoltarea personală, din oferta europeană şi mondială

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I
 • Limba străină I b (opțional)
 • Limba străină I a (opțional)
 • Fizică 1
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Ed. fizică I
 • Microeconomie
 • Chimie generală
 • Psihologia educaţiei (facultativ)
 • Analiză matematică
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II
 • Limba străină II b (opțional)
 • Limba străină II a (opțional)
 • Fizică 2
 • Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
 • Integrare europeană (opțional)
 • Ed. fizică II
 • Macroeconomie
 • Chimie organică
 • Politologie (opțional)
 • Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei
 • Teoria şi metodologia curriculumului (facultativ)
 • Limba străină III b (opțional)
 • Limba străină III a (opțional)
 • Elemente de drept
 • Chimie fizică
 • Matematici speciale
 • Tehnologii
 • echipamente şi instalaţii electrice şi electronice
 • Pedagogie II - Teoria şi metodologia instruirii
 • teoria şi metodologia evaluarii (facultativ)
 • Mecanică şi rezistenţa materialelor
 • Comunicare
 • Materiale organice şi compoziție (opțional)
 • Materiale anorganice (opțional)
 • Grafică asistată de calculator
 • Legislaţie comercială
 • Tehnologii
 • echipamente şi instalaţii mecanice
 • Comunicare managerială
 • Didactica specialităţii (facultativ)
 • Psihologie (opțional)
 • Sociologie (opțional)
 • Management general
 • Tehnologia substanţelor anorganice (opțional)
 • Tehnologia substanţelor organice (opțional)
 • Electrochimie şi coroziune
 • Economia întreprinderii
 • Statistică economică şi econometrie
 • Bazele ingineriei chimice
 • Contabilitate
 • Practică pedagogică în învaţământul
 • preuniversitar obligatoriu (1) (facultativ)
 • Instruire asistată de calculator (facultativ)
 • Practică pedagogică în învăţământul
 • preuniversitar obligatoriu (2) (12 săpt.) (facultativ)
 • Operaţii unitare in industriile de proces I
 • Examen de absolvire nivelul I (facultativ)
 • Practică (8 săptămâni)
 • Analiza comparativă a proceselor tehnologice
 • Tehnologia materialelor oxidice (opțional)
 • Tehnologia materialelor plastice (opțional)
 • Teoria şi practica negocierilor
 • Control analitic al calităţii produselor
 • Management financiar-contabil
 • Sisteme informatice de gestiune
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Marketing
 • Operaţii unitare in industriile de proces II
 • Protecţia mediului (opțional)
 • Optimizarea proceselor industriale
 • Transporturi
 • expediţii
 • asigurări
 • Managementul riscurilor industriale
 • Managementul producţiei
 • Dezvoltare durabilă (opțional)
 • Practică proiect de diplomă ( 4 săptămâni)
 • Pregătire și definitivare proiect de diplomă
 • Managementul afacerilor economice internaţionale
 • Reactoare chimice
 • Management strategic (opțional)
 • Managementul proiectelor
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul calităţii (opțional)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer