Ce facultati gasesti in
Bucuresti ?

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Athenaeum" din Bucureşti

Facultatea de Studii Economice Europene

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Departamentul Administrarea Afacerilor

Fundația Lumina - Universitatea Europei de Sud

Departamentul Tehnologia Informației și Comunicații

Fundația Lumina - Universitatea Europei de Sud

Departamentul Relații Internaționale și Studii Europene

Fundația Lumina - Universitatea Europei de Sud

Departamentul Limbi Moderne Aplicate

Fundația Lumina - Universitatea Europei de Sud

Departamentul Științe ale Educației

Fundația Lumina - Universitatea Europei de Sud

Facultatea de Administraţie Publică

Universitatea "Athenaeum" din Bucureşti

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)

Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)

Facultatea de Medicină Veterinară

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)

Facultatea de Hidrotehnică

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)

Facultatea de Geodezie

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)

Facultatea de Management Agroturistic

Universitatea "BIOTERRA" din București

Facultatea de Inginerie Produselor Alimentare

Universitatea "BIOTERRA" din București

Facultatea de Ingineria Produselor Alimentare

Universitatea "BIOTERRA" din București

Facultatea de Film

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale" din Bucureşti

Facultatea de Teatru

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale" din Bucureşti

Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)

Facultatea de Urbanism

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"

Facultatea de Arhitectură de Interior

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"

Facultatea de Arhitectură

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"

Facultatea de Management Agroturistic

Universitatea "BIOTERRA" din București

Facultatea de Drept

Universitatea "BIOTERRA" din București

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Universitatea Națională de Arte din București

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Administraţie şi Afaceri

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Litere

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Facultatea de Matematică, Informatică și Științele Naturii

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Facultatea de Inginerie, Informatică și Geografie

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Politice

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Facultatea de Istoria şi Teoria Artei

Universitatea Națională de Arte din București

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Interpretare Muzicală

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Facultatea de Geografie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Istorie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Litere

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Matematică şi Informatică

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Management-Marketing

Universitatea "Artifex" din Bucureşti

Facultatea de Chimie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Teologie

Institutul Teologic Baptist din București

Facultatea de Utilaj Tehnologic

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)

Facultatea de Drept

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Arte Plastice

Universitatea Națională de Arte din București

Facultatea de Ştiinţele Comunicării

Universitatea Ecologică din Bucureşti

Facultatea de Inginerie Managerială

Universitatea Ecologică din Bucureşti

Facultatea de Management Financiar

Universitatea Ecologică din Bucureşti

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea Ecologică din Bucureşti

Facultatea de Psihologie

Universitatea Ecologică din Bucureşti

Facultatea de Finanţe şi Contabilitate

Universitatea "Artifex" din Bucureşti

Facultatea de Științe Socio-Umane

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Facultatea de Științe Economice

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Universitatea Ecologică din Bucureşti

Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului

Universitatea Ecologică din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea Ecologică din Bucureşti

Facultatea de Pompieri

Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

Facultatea de Arhivistică

Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

Institutul Teologic Creştin După Evanghelie „Timotheus” din Bucureşti

Institutul Teologic Creştin După Evanghelie "Timotheus" din Bucureşti

Facultatea de Poliţie de Frontieră

Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

Facultatea de Jandarmi

Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

Facultatea de Medicină Dentară

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

Facultatea de Farmacie

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

Facultatea de Medicină Veterinară

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Facultatea de Agricultură

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Facultatea de Poliție

Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

Facultatea de Teologie Baptistă

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Biologie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Geologie şi Geofizică

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Filosofie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Medicină

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

Facultatea de Arte Decorative si Design

Universitatea Națională de Arte din București

Facultatea de Horticultură

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Gestiunea Productiilor Animaliere

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Facultatea de Jurnalism

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Juridice

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Facultatea de Comandă şi Stat Major

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti

Facultatea de Securitate și Apărare

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti

Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Facultatea de Arte

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Facultatea de Medicină dentară

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Politice şi Umaniste

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Facultatea de Medicină

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Facultatea de Istorie

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Facultatea de Psihologie

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Facultatea de Farmacie

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Facultatea de Drept

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Facultatea de Informatică

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Facultatea de Administrarea Afacerilor Internaţionale

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Politice

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Facultatea de Marketing

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Facultatea de Management Turistic şi Comercial

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Facultatea de Drept

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

Facultatea de Relații Internaționale și Administraţie

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Universitatea Română de Ştiințe și Arte "Gheorghe Cristea" din București

Facultatea de Arte şi Ştiinţe

Universitatea Română de Ştiințe și Arte "Gheorghe Cristea" din București

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

Facultatea de Geografie

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Facultatea de Teologie Penticostală

Institutul Teologic Penticostal

Departamentul de Formare didactică și științe socio-umane

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Arte

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Facultatea de Arhitectură

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Facultatea de Asistență Medicală – Târgu Jiu

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Bachelor of Business Administration

The Entrepreneurship Academy

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Facultatea de Administraţie Publică

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA)

Facultatea de Management

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA)

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Facultatea Bucharest Business School (Școala de Afaceri)

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Facultatea de Informaţii

Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti

Facultatea de Studii de Intelligence

Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti

Facultatea de Biotehnologii

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Departamentul Relații Internaționale și Integrare Europeană

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA)

Academia Europeană pentru Asistenți Medicali

Academia Europeană pentru Asistenți Medicali

Facultatea de Kinetoterapie

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Facultatea de Informatică Managerială

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Politice

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA)

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA)

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Facultatea de Management

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Facultatea de Management-Marketing

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

Facultatea de Administrație și Management Public

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Facultatea de Business şi Turism

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Facultatea de Marketing

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Energetică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Inginerie Electrică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Inginerie Medicală

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Inginerie Aerospaţială

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Transporturi

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Facultatea de Drept

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Descopera alte universitati din Bucuresti

FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer