Facultatea de Finanţe şi Contabilitate

Misiunea Facultăţii de Finanţe şi Contabilitate are obiective clare şi realizabile, ele fiind în conformitate cu cerinţele şi normele legale şi se încadrează în profilul instituţiei de învăţământ organizatoare – Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti. Astfel, facultatea noastră urmăreşte să ofere educaţie de calitate, prin acumularea de către absolvenţi a cunoştinţelor necesare investigării, studierii şi analizei fenomenelor şi proceselor vieţii economice interne şi externe, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale şi a cunoştinţelor de specialitate şi al formării competenţelor în domeniile Finanţe, respectiv Contabilitate, dar şi să dezvolte cercetarea ştiinţifică, în scopul răspândirii veritabilei culturi economico-financiare, a valorilor libertăţii economice şi politice şi al dezvoltării spiritului antreprenorial, ca premise ale progresului economic şi social.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice 16
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Finanţe şi Contabilitate
Strada Economu Cezărescu 39 București

Informații despre Universitatea "Artifex" din Bucureşti

Facultatea de Finanţe şi Contabilitate funcţionează în cadrul Universităţii „ARTIFEX”, care fost acreditată prin Legea nr. 133 din 17 mai 2005. 

În contextul actual al societăţii informaţionale şi al unei economii bazate pe cunoştinţe, Facultatea de Finanţe şi Contabilitate pregăteşte, în mod egal, economişti cu competenţe în sfera financiar - bancară, a contabilităţii şi a informaticii de gestiune.

Începând cu anul universitar 2005–2006, Facultatea de Finanţe şi Contabilitate din cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti a trecut la aplicarea sistemului Bologna: 3 ani, cu un total de 180 credite, pentru studiile universitare de licenţă şi 2 ani, cu un total de 120 de credite, pentru studiile universitare de masterat.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Strada Economu Cezărescu 39 București
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Artifex" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer