Managementul sistemului informaţional financiar-contabil

Despre program

Programul de studii universitare de master profesional Managementul Sistemului Informațional Financiar-Contabil (MSIFC) face parte din structura de funcţionare a Facultăţii de Finanțe și Contabilitate, în domeniul finanțe, desfăşurându-şi activitatea în mod distinct, în regim de învăţământ cu frecvenţă, în limba română, cu durata de 2 ani / 4 semestre.

Acest program reprezintă o ”verigă” importantă în cadrul ciclului licenţă-masteratdoctorat și este compatibil cu programele de studii de master (atât din perspectiva misiunii/obiectivelor asumate, cât şi din perspectiva curriculei) organizate de alte universităţi din România şi din Europa, care pregătesc specialişti în acelaşi domeniu sau în domenii apropiate, conform angajamentelor asumate prin semnarea Declaraţiei de la Bologna.

Cursanții vor reuși prin parcurgerea acestui masterat să-și dezvolte capacitatea de alegere a operațiunilor contabile, fiscale, juridice pentru a rezolva diverse probleme financiare ale instituțiilor publice și private, să aplice standardele naționale și internaționale în practica auditului intern etc.

Oportunități de carieră
Auditor financiar, comisar Garda Financiară, revizor contabil, auditor
intern, controlor de gestiune, consultant bugetar, inspector economist etc.

Domeniu de licenta/master
Contabilitate
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Titluri de credit
 • Instrumente de măsurare şi monitorizare a performanţelor entităţilor
 • Fiscalitatea UE cu implicaţii naţionale
 • Engleză în afaceri
 • Corespondenţă şi comunicare în afaceri (în limba engleză)
 • Analiza şi gestiunea riscurilor financiare
 • Concepte și practici moderne de evaluare
 • Instrumente informatice pentru asistarea deciziei financiare
 • Controlul şi analiza costurilor
 • Administrarea sistemelor informatice
 • Management financiar
 • Etică și integritate academică
 • Contabilitate managerială
 • Management prin costuri
 • Practica de specialitate
 • Audit financiar-contabil aprofundat
 • Metodologia cercetării ştiinţifice
 • Analiza statistică a datelor financiar contabile
 • Sisteme contabile comparate
 • Contabilitatea instituțiilor financiar bancare și de asigurări
 • Elaborarea lucrării de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Finanţe şi Contabilitate

Misiunea Facultăţii de Finanţe şi Contabilitate are obiective clare şi realizabile, ele fiind în conformitate cu cerinţele şi normele legale şi se încadrează în profilul instituţiei de învăţământ organizatoare – Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti. Astfel, facultatea noastră urmăreşte să ofere educaţie de calitate, prin acumularea de către absolvenţi a cunoştinţelor necesare investigării, studierii şi analizei fenomenelor şi proceselor vieţii economice interne şi externe, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale şi a cunoştinţelor de specialitate şi al formării competenţelor în domeniile Finanţe, respectiv Contabilitate, dar şi să dezvolte cercetarea ştiinţifică, în scopul răspândirii veritabilei culturi economico-financiare, a valorilor libertăţii economice şi politice şi al dezvoltării spiritului antreprenorial, ca premise ale progresului economic şi social.

Strada Economu Cezărescu 39 București

Informatii despre Universitatea "Artifex" din Bucureşti

Facultatea de Finanţe şi Contabilitate funcţionează în cadrul Universităţii „ARTIFEX”, care fost acreditată prin Legea nr. 133 din 17 mai 2005. 

În contextul actual al societăţii informaţionale şi al unei economii bazate pe cunoştinţe, Facultatea de Finanţe şi Contabilitate pregăteşte, în mod egal, economişti cu competenţe în sfera financiar - bancară, a contabilităţii şi a informaticii de gestiune.

Începând cu anul universitar 2005–2006, Facultatea de Finanţe şi Contabilitate din cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti a trecut la aplicarea sistemului Bologna: 3 ani, cu un total de 180 credite, pentru studiile universitare de licenţă şi 2 ani, cu un total de 120 de credite, pentru studiile universitare de masterat.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Strada Economu Cezărescu 39 București
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Artifex" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer