Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

În contextul mai larg al provocărilor actuale ale societății bazate pe cunoaștere, facultatea, în solidaritate cu Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București, instituție academica privată care a obținut în 2010 calificativul „grad înalt de încredere” din partea ARACIS, își asuma misunea de a promova excelența în procesul didactic și în activitatea de cercetare. Cu un număr total de 670 de studenți și 33 cadre didactice și 14 cadre didactice asociate 16 care își desfășoara activitatea didactica în cadrul a 7 programe de studii de învățământ la zi, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine se înscrie printre facultățile tinere din domeniu, dar totodată este o instituție care asigură accesul extins la sursele de informare și cunoaștere, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru studenți.

Studenți licență 670
Studenți master ---
Cadre didactice 33
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București

Programe pe care le găsești la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Programe de licență (34)

Informații despre Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.

Procesul de învățământ și cercetare științifică se organizează și se desfățoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare și cerințelor sistemului de învățământ superior aliniat Procesului Bologna.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene, SUA, Turcia, China, Japonia ș.a. Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 39 de programe de licență și 32 de programe de studii de master, în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educației, Științe politice, Științe ale comunicării și Științe administrative.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer