Limba şi literatura germană – Limba şi literatura modernă (engleză)

Despre program

In contextul mai larg al provocarilor actuale ale societatii bazate pe cunoastere, facultatea noastra, in solidaritate cu Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir din Bucuresti, institutie academica privata care a obtinut in 2010 si 2015 calificativul „grad inalt de incredere”din partea ARACIS, isi asuma misunea de apromova excelenta in procesul didactic si in activitatea de cercetare.
Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Specializare
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Germana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Lingvistică generală
 • Introducere în antropologia culturală
 • Literatură A (germană) - Renaşterea carolingiană
 • Reforma de la Cluny
 • literatura curtenească
 • Limba contemporană A (germană) – Fonetică
 • Fonologie – Morfologie: Grup Verbal
 • Comunicare orală limba A (germană) - Structuri gramaticale I: Noţiuni de vocabular I
 • Comunicare orală
 • Comunicare scrisă
 • Literatură B: engleză
 • arabă
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă: engleză
 • italiană
 • spaniolă – Evul Mediu
 • arabă - Perioada preislamică
 • japoneză – Perioada veche
 • Limbă contemporană B: engleză
 • arabă
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă: engleză
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă Fonetică
 • Fonologie – Morfologie: Grupul Nominal
 • arabă – Fonetică şi fonologie
 • sisteme de scriere
 • Practica limbii B: engleză
 • arabă
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă - Structuri gramaticale
 • Noţiuni de vocabular I
 • Comunicare orală
 • Comunicare scrisă
 • Educaţie fizică
 • Limbă străină (altele decât cele studiate) (facultativ)
 • Istoria culturii şi civilizaţiei (facultativ)
 • Literatură A (germană): Umanism şi Reformă
 • Baroc,Iluminism
 • Limbă contemporană A (germană): Morfologie: Grupul Nominal
 • Comunicare orală limba A (germană): Structuri gramaticale II
 • Noţiuni de vocabular II
 • Tehnici de conversaţie contextualizate
 • Literatură B: engleză
 • arabă
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă: engleză - Epoca elisabetană
 • arabă - Primele secole ale islamului
 • italiană – Ev Mediu
 • Renaştere
 • japoneză – Perioada veche II
 • spaniolă – Renaştere
 • Limbă contemporană B: engleză
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă - Morfologie: Grupul Verbal
 • arabă – Morfologie nominală
 • Practica limbii B: engleză
 • arabă
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă - Structuri gramaticale II
 • Noţiuni de vocabular Tehnici de conversaţie contextualizate
 • Educaţie fizică
 • Curs opţional complementar
 • Curs opţional literatură specialitatea A
 • Curs opţional literatură specialitatea B
 • Literatură comparată
 • Literatură şi cultură germană - Pietismul
 • Empfindsamkeit
 • Sturm und Drang
 • Limbă contemporană germană –Sintaxa propoziţiei. Analiza discursului
 • Curs practic germană – Gramatica practică a limbii
 • Exprimare scrisă
 • Traduceri şi retroversiuni
 • Literatură şi cultură engleză
 • arabă
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă: engleză – Secolul al XVIII-lea
 • arabă – Perioada abbasidă
 • italiană – Renaşterea şi Barocul
 • japoneză – Perioada Medievală
 • spaniolă – Barocul
 • Limbă contemporană engleză
 • arabă
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă: engleză
 • italiană
 • spaniolă – Sintaxa propoziţiei
 • arabă – Morfologie verbală
 • japoneză - Morfologie: Grupul Verbal II
 • Curs practic engleză
 • arabă
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă - Gramatica practică a limbii
 • Exprimare scrisă
 • Traduceri şi retroversiuni
 • Curs opţional complementar
 • Curs opţional literatură specialitatea A
 • Curs opţional limbă specialitatea A
 • Limbă străină (altele decât cele studiate)
 • Educaţie fizică (facultativ)
 • Literatură comparată II
 • Literatură şi cultură germană - Clasicismul de la Weimar
 • Romantism
 • Limbă contemporană germană – Sintaxa frazei.Lingvistica textului
 • Curs practic germană - Abilităţi comunicative
 • Exprimare orală
 • Traduceri şi retroversiuni II
 • Literatură şi cultură engleză
 • arabă
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă: engleză - Secolul al XIX-lea
 • arabă - Perioada Nahdei
 • italiană - Iluminism
 • Neoclasicism
 • Romantism
 • japoneză - Perioada premodernă
 • spaniolă - Iluminism şi Romantism
 • Limbă contemporană engleză
 • arabă
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă: engleză
 • italiană
 • spaniolă - Sintaxa frazei
 • arabă – Paradigme de derivare
 • japoneză – Sintaxa propoziţiei şi a frazei
 • Curs practic engleză
 • arabă
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă - Abilităţi comunicative
 • Exprimare orală
 • Traduceri şi retroversiuni II
 • Curs opţional complementar
 • Curs opţional literatură specialitatea B
 • Curs opţional limbă specialitatea B
 • Practica de specialitate
 • Teoria literaturii
 • Literatură şi cultură germană
 • Limbă contemporană germană
 • Curs practic germană
 • Literatură şi cultură engleză
 • arabă
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă
 • Limbă contemporană engleză
 • arabă
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă
 • Curs practic engleză
 • arabă
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă
 • Limbaje de specialitate limba germană
 • Interferențe culturale europene
 • Limbaje de specialitate engleză
 • arabă
 • italiană
 • japoneză
 • spaniolă
 • Multiculturalism în Statele Unite ale Americii
 • Teoria literaturii

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Bucuresti

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

În contextul mai larg al provocărilor actuale ale societății bazate pe cunoaștere, facultatea, în solidaritate cu Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București, instituție academica privată care a obținut în 2010 calificativul „grad înalt de încredere” din partea ARACIS, își asuma misunea de a promova excelența în procesul didactic și în activitatea de cercetare. Cu un număr total de 670 de studenți și 33 cadre didactice și 14 cadre didactice asociate 16 care își desfășoara activitatea didactica în cadrul a 7 programe de studii de învățământ la zi, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine se înscrie printre facultățile tinere din domeniu, dar totodată este o instituție care asigură accesul extins la sursele de informare și cunoaștere, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru studenți.

Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București

Informatii despre Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.

Procesul de învățământ și cercetare științifică se organizează și se desfățoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare și cerințelor sistemului de învățământ superior aliniat Procesului Bologna.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene, SUA, Turcia, China, Japonia ș.a. Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 39 de programe de licență și 32 de programe de studii de master, în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educației, Științe politice, Științe ale comunicării și Științe administrative.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer