Limba şi literatura română – Limba şi literatura modernă (engleză, spaniolă)

Despre program

In contextul mai larg al provocarilor actuale ale societatii bazate pe cunoastere, facultatea noastra, in solidaritate cu Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir din Bucuresti, institutie academica privata care a obtinut in 2010 si 2015 calificativul „grad inalt de incredere”din partea ARACIS, isi asuma misunea de apromova excelenta in procesul didactic si in activitatea de cercetare.
Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Lingvistică generală
 • Introducere în antropologia culturală
 • Literatura A: Literatură română veche şi premodernă
 • Limba contemporană A: Fonetică
 • ortografie
 • lexicologie
 • Etnografie şi folclor
 • Comunicare orală limba A
 • Literatura B: engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă. engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană – Evul Mediu
 • arabă - Perioada preislamică
 • japoneză
 • rusă – Perioada veche
 • chineză – Elemente de filozofie chineză
 • turcă - Etnogeneza poporului turc
 • Limba contemporana B: engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă: engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • japoneză
 • rusă - Fonetică
 • Fonologie – Morfologie: Grupul Nominal
 • arabă – Fonetică şi fonologie
 • sisteme de scriere
 • chineză – Lexicologie I
 • turcă - Elemente de fonetică şi fonologie
 • Practica limbii B: engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă. Structuri gramaticale
 • Noţiuni de vocabular I
 • Comunicare orală
 • Comunicare scrisă
 • Educație fizică
 • Limbă străină (altele decât cele studiate) (facultativ)
 • Istoria culturii şi civilizaţiei
 • Teoria literaturii
 • Literatura A: Literatura română modernă până la epoca marilor clasici
 • Limba contemporană A: Morfologie
 • Limba latină
 • Comunicare scrisă limba A
 • Literatura B: engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă: engleză - Epoca elisabetană
 • franceză
 • spaniolă – Renaşterea
 • italiană – Ev Mediu
 • Renaştere
 • arabă - Primele secole ale islamului
 • japoneză – Perioada veche II
 • rusă – Secolele XVIII-XIX
 • chineză – Cultura în timpul dinastiilor Han
 • Tang
 • Song
 • turcă - Civilizaţia turcă în perioada otomană
 • Limba contemporana B: engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă: engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • japoneză
 • rusă - Morfologie: Grupul Verbal
 • arabă – Morfologie nominală
 • chineză – Lexicologie II
 • turcă - Morfologie: Grupul nominal
 • Practica limbii B: engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă - Structuri gramaticale II
 • Noţiuni de vocabular II
 • Tehnici de conversaţie contextualizate
 • Curs opţional complementar
 • Curs opţional literatură specialitatea A
 • Curs opţional literatură specialitatea B
 • Literatură comparată
 • Literatura română: Marii Clasici
 • Limbă română contemporană: Sintaxă propozitiei
 • Practica limbii române: Interpretare şi redactare de text
 • Literatură şi cultură engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă: engleză – Secolul al XVIII-lea
 • franceză – Secolul al XVI-lea
 • spaniolă – Barocul
 • italiană – Renaşterea şi Barocul
 • arabă – Perioada abbasidă
 • japoneză – Perioada Medievală
 • rusă – Secolul al XIX-lea. Epoca de apogeu
 • chineză: Poezia Tang (sec. VII-VIII)
 • turcă: Literatura secolelor XIII-XVI
 • Limbă contemporană engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă: engleză
 • franceză
 • italiană
 • spaniolă – Sintaxa propoziţiei
 • arabă – Morfologie verbală
 • japoneză
 • rusă – Morfologie: Grupul Verbal II
 • chineză –Morfologie I
 • turcă - Morfologie
 • Grupul verbal
 • Curs practic engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă - Gramatica practică a limbii
 • Exprimare scrisă
 • Traduceri şi retroversiuni
 • Curs opţional complementar
 • Curs opţional literatură specialitatea A
 • Curs opţional limbă specialitatea A
 • Limbă străină (altele decât cele studiate) (facultativ)
 • Educaţie fizică (facultativ)
 • Literatura română:Perioada 1880-1920
 • Limbă română contemporană: Sintaxă frazei
 • Practica limbii române: Analiza textului
 • Literatură şi cultură engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă: engleză- Secolul al XIX-lea
 • franceză – Secolul al XVIII-lea
 • spaniolă – Iluminism
 • Romantism
 • italiană - Iluminism
 • Neoclasicism
 • Romantism
 • arabă - Perioada Nahd-ei
 • japoneză - Perioada premodernă
 • rusă – Curente și orientări la sfârșitul secolului al XIX-lea
 • chineză – Cele patru mari romane (sec. XII-XVIII)
 • turcă - Literatura secolelor XVII-XIX. Opere epice. Analize de text.
 • Limbă contemporană engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă: engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • - Sintaxa frazei
 • arabă – Paradigme de derivare
 • japoneză
 • rusă
 • turcă – Sintaxa propoziţiei şi a frazei
 • chineză – Morfologie II
 • Curs practic engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă - Abilităţi comunicative
 • Exprimare orală
 • Traduceri şi retroversiuni II
 • Curs opţional complementar
 • Curs opţional literatură specialitatea B
 • Curs opţional limbă specialitatea B
 • Practica de specialitate
 • Teoria literaturii
 • Literatură şi cultură română
 • Limbă contemporană română
 • Curs practic română
 • Literatură şi cultură engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă
 • Limbă contemporană engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă
 • Curs practic engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă
 • Limbaje de specialitate: limba română
 • Interferențe culturale europene
 • Limbaje de specialitate engleză
 • franceză
 • spaniolă
 • italiană
 • arabă
 • japoneză
 • rusă
 • chineză
 • turcă
 • Multiculturalism în Statele Unite ale Americii

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Bucuresti

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

În contextul mai larg al provocărilor actuale ale societății bazate pe cunoaștere, facultatea, în solidaritate cu Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București, instituție academica privată care a obținut în 2010 calificativul „grad înalt de încredere” din partea ARACIS, își asuma misunea de a promova excelența în procesul didactic și în activitatea de cercetare. Cu un număr total de 670 de studenți și 33 cadre didactice și 14 cadre didactice asociate 16 care își desfășoara activitatea didactica în cadrul a 7 programe de studii de învățământ la zi, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine se înscrie printre facultățile tinere din domeniu, dar totodată este o instituție care asigură accesul extins la sursele de informare și cunoaștere, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru studenți.

Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București

Informatii despre Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.

Procesul de învățământ și cercetare științifică se organizează și se desfățoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare și cerințelor sistemului de învățământ superior aliniat Procesului Bologna.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene, SUA, Turcia, China, Japonia ș.a. Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 39 de programe de licență și 32 de programe de studii de master, în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educației, Științe politice, Științe ale comunicării și Științe administrative.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer