Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale

Despre program

Obiectivul general al acestui plan de învăţământ este formarea de specialiste/specialişti care să poată profesa în locurile de muncă unde este implicată o intensă colaborare la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, posturi legate de comunicare şi relaţii umane, inclusiv relaţii la nivel internaţional, sunt potrivite cu pregătirea oferită de masterat. În urma programului de Master în Studii Europene şi Relaţii Internaţionale masterandele şi masteranzii vor dobândi o pregătire aprofundată, o calificare superioară, având valenţe în plus faţă de studiile de licenţă. Principala calitate, dobândită ca urmare a conţinutului procesului didactic, aşa cum a fost el prezentat mai sus, este capacitatea de a gândi critic, cu propria minte. Un alt lucru important este capacitatea de a analiza din perspectivă etică problemele pe care le au de rezolvat. Formaţia primită le va permite şi să fie lidere/lideri, să conducă grupuri de lucru. Un lucru de mare importanţă, luat în considerare în cadrul masteratului, este formarea unei capacităţi de a lucra în medii diverse din punct de vedere lingvistic şi cultural, aşa cum sunt cele din Europa.

Obiectivul general al acestui masterat este formarea de specialişti care să poată profesa în acele locuri unde sunt presupuse activităţi din aria relaţiilor europene. De asemenea, posturi legate de comunicare şi relaţii umane, inclusiv relaţii la nivel internaţional, sunt potrivite cu oferta curriculară a programului.

Principalele competenţe dezvoltate sunt gândirea critică şi viziunea strategică, adică baza abilităţilor de cercetare, persuasiune şi negociere. Acestea vor fi îmbunătăţite cu ajutorul pregătirii specifice pe care masteratul o oferă în domeniile relaţiilor internaţionale, teoriei şi practicii instituţionale, cu accent pe etica relaţiilor internaţionale şi particularităţi ale structurilor instituţionale la nivel internaţional şi suprastatal.

În plus, absolvenţii dobândesc abilităţi solide de leadership şi comunicare interculturală, esenţiale în medii de lucru cum sunt cele din cadrul instituţiilor Uniunii Europene. De asemenea, studenţii acestui masterat îşi pot completa formarea participând la activităţile organizate de Centrul de Cercetări în Dreptate Intergeneraţională, Responsabilitate Socială şi Sustenabilitate (DIRESS).

Domeniu de licenta/master
Filosofie
Specializare
Filosofie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teorii și strategii ale dezvoltării internaționale
 • Dezvoltare și instituții
 • Etica socială şi politică
 • Conflicte și probleme ale dezvoltării
 • Etica în afaceri
 • Multiculturalism
 • Etica relațiilor internaționale
 • Cultură şi identitate europeană
 • Teoria organizațiilor internaționale. Organizații europene
 • Etica mediului și dezvoltare durabilă
 • Etica drepturilor omului
 • Etica ştiinţei
 • Practică de specialitate

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Bucuresti

Facultatea de Filosofie

Misiunea Facultăţii de Filozofie, decisă de conducerea Provinciei Sf. Iosif a Fraţilor Minori Conventuali din România şi a Senatului Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman din data de 20.03.2009, are ca scop imediat un ajutor în înţelegerea mai profundă a studiului teologiei pentru tinerii care se pregătesc în vederea accederii la Sacramentul preoţiei, iar ca scop mai îndepărtat formarea unor conştiinţe capabile de reflecţie profund filozofică şi spirit critic faţă de provocările gândirii societăţii româneşti, europene şi universale.

Obiectivele acestui program de studiu au în vedere formarea filozofică, teologică şi pastorală a studenţilor care se simt chemaţi să devină cetăţeni cu o largă capacitate de gândire, un orizont amplu de înţelegere a lumii în care trăiesc cât şi preoţi romano-catolici şi persoane consacrate.

Programul de studiu aduce cu sine o creştere substanţială şi calitativă a învăţământul filozofic şi teologic din România prin programa analitică, numărul studenţilor adecvat studiilor de filozofie şi teologie şi profesorii specializaţi în aceste domenii.

Absolvenţii au capacitatea de a conştientiza problemele şi provocările cu care se confruntă comunităţile civile şi creştine şi, în acelaşi timp, conştientizează şi necesitatea unei vieţi individuale autentice.

Str. Ștefan cel Mare, nr. 268/B, cod 611040, Roman, jud. Neamț, România

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer