Istoria și filosofia ştiinţei

Despre program

Primul masterat de istoria şi filosofia ştiinţei din România oferă un cadru organizat, dinamic şi interesant în care vom încerca să răspundem împreună la aceste întrebări…şi la multe altele. Cursurile şi seminariile noastre propun o abordare istorică şi filosofică problematizată, adesea interdisciplinară, conectată la ultimele descoperiri ale unui domeniu în plină dezvoltare. Folosim pentru asta expertiza unor specialişti în domeniu din Romania, dar si experienta colegilor nostri din comunitatea academică internaţională şi relaţiile de colaborare ale Centrului de Istoria şi Filosofia Științei de la Facultatea de Filosofie. Ne adresăm tuturor studenţilor interesaţi fenomenul numit « ştiinţă modernă », indiferent de studiile lor de până acum. Le propunem un cadru nou, dinamic şi conectat de lucru, un mediu interdisciplinar, expertiză şi informaţie şi le oferim formarea unor abilităţi de orientare şi cercetare care pot duce, mai departe, spre studii doctorale sau spre o gamă largă de profesii de care este atâta nevoie în România în interfaţa dintre omul de ştiinţă şi publicul larg, sau între descoperirea ştiinţifică şi aplicarea ei.

Singurul masterat organizat în România în domeniul istoriei şi filosofiei ştiinţei le oferă absolvenţilor un cadru teoretic bine organizat, dinamic şi captivant pentru aplicarea unei abordări filosofice şi istorice bazate pe problematizare.asteratul se adresează tuturor absolvenţilor de facultate interesaţi de fenomenul ştiinţei moderne, indiferent de domeniul în care şi-au finalizat studiile iniţiale. Istoria şi filosofia ştiinţei oferă un cadru nou, activ şi conectat de lucru, un mediu interdisciplinar, expertiză şi informaţie, precum şi formarea unor abilităţi de orientare şi cercetare care pot duce, mai departe, spre studii doctorale sau spre o gamă largă de profesii de care este nevoie în România în interfaţa dintre omul de ştiinţă şi publicul larg sau între descoperirea ştiinţifică şi aplicarea ei.

Domeniu de licenta/master
Filosofie
Specializare
Filosofie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • De la filosofia naturală la fizica newtoniană: spațiu
 • timp şi materie în sec. 16-17
 • Tipuri istorice de ştiinţă
 • Modele ale evoluţiei
 • Ontologia ştiinţei
 • Construcţia logică a ştiinţei
 • Ştiinţa şi sociologia cunoaşterii
 • Structura si funcțiile teoriei științifice
 • Filosofia tehnologiei
 • Etica ştiinţei
 • Paradigme teoretice în analiza limbajului
 • Practică de specialitate

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Bucuresti

Facultatea de Filosofie

Misiunea Facultăţii de Filozofie, decisă de conducerea Provinciei Sf. Iosif a Fraţilor Minori Conventuali din România şi a Senatului Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman din data de 20.03.2009, are ca scop imediat un ajutor în înţelegerea mai profundă a studiului teologiei pentru tinerii care se pregătesc în vederea accederii la Sacramentul preoţiei, iar ca scop mai îndepărtat formarea unor conştiinţe capabile de reflecţie profund filozofică şi spirit critic faţă de provocările gândirii societăţii româneşti, europene şi universale.

Obiectivele acestui program de studiu au în vedere formarea filozofică, teologică şi pastorală a studenţilor care se simt chemaţi să devină cetăţeni cu o largă capacitate de gândire, un orizont amplu de înţelegere a lumii în care trăiesc cât şi preoţi romano-catolici şi persoane consacrate.

Programul de studiu aduce cu sine o creştere substanţială şi calitativă a învăţământul filozofic şi teologic din România prin programa analitică, numărul studenţilor adecvat studiilor de filozofie şi teologie şi profesorii specializaţi în aceste domenii.

Absolvenţii au capacitatea de a conştientiza problemele şi provocările cu care se confruntă comunităţile civile şi creştine şi, în acelaşi timp, conştientizează şi necesitatea unei vieţi individuale autentice.

Str. Ștefan cel Mare, nr. 268/B, cod 611040, Roman, jud. Neamț, România

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer