Istoria artei şi filosofia culturii

Despre program

Masterul în Istoria artei și filosofia culturii este singurul program al Universității din București care oferă pregătire la acest nivel celor interesați de istoria, teoria și filosofia artei, precum și de rolul ei în cadrul mai amplu al culturii. Acesta este un program interdisciplinar, acreditat prin asociarea domeniului Istorie (specialitatea Istoria artei) cu domeniul Filozofie, iar cursurile sunt organizate în colaborare de către Facultatea de Istorie și Facultatea de Filozofie ale Universității din București. Admiterea se face la facultatea de Istorie. Programul include analize aplicate, studii de caz ilustrative pentru diverse epoci și spații de civilizație, precum și o abordare teoretică complexă și modernă, în care fenomenului artistic este interogat cu mijloacele esteticii, eticii, istoriei, antropologiei, filosofiei culturii.

Programul se adresează absolvenţilor de licenţă cu specializări diverse, dar cu interes pentru studiile umaniste şi cultură, permiţându-le o profundă înţelegere a istoriei şi filosofiei artei. Astfel, noţiunile de istoria artei sunt completate de cursuri care familiarizează studenţii cu principalele curente din filosofia culturii şi estetică, precum şi cu abordări specifice sociologiei culturii şi istoriei ideilor.

Principalul avantaj teoretic al masteratului este că oferă o pregătire solidă în domeniul cultural, depăşind perspectivele strict istorică sau strict filosofică asupra înţelegerii unor fenomene culturale complexe.

De asemenea, masteratul deschide perspective noi de cercetare pentru absolvenţi, care pot folosi cunoştinţele interdisciplinare dobândite în cadrul studiilor pentru conturarea unor proiecte de cercetare în domeniul studiilor culturale, al esteticii, filosofiei culturii, precum şi în domenii conexe, ca istoria ideilor sau diplomaţia culturală. Admiterea se face la Facultatea de Istorie.

Domeniu de licenta/master
Istorie
Specializare
Istoria artei
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Istoria ideilor filosofice – istoria filosofiei
 • Imaginile Invizibilului. Controversa iconoclastă
 • Arta elitelor în Extremul Orient
 • Principii estetice
 • iconografice şi iconologice în arta şi arhitectura Romei antice
 • Istorie şi imaginar în arte
 • Perspectiva istorică şi fenomenologică în interpretarea culturii
 • Constituirea şi evoluţia imaginii în lumea medievală occidentală
 • Discursuri despre gen în artele plastice (sec. XIX-XX)
 • Iconografia bizantină şi post-bizantină
 • Studiu curatorial şi critică instituţională
 • Imaginar
 • imaginaţie
 • imagine. Direcţii de gândire filosofică şi artistică
 • Idei filosofice în artă. Contestarea sistemului de valori tradiţionale
 • Filosofia istoriei
 • Arta aulică şi exerciţiul puterii în Imperiul Roman
 • Arhitectura romană şi gotică
 • Africa neagră: imagine creată
 • imagine reflectată Artă şi cunoaştere
 • Structurile ideatice ale modernităţii timpurii
 • Perspectiva etică şi antropologică asupra violenţei în istorie. Holocaustul şi terorismul în arta sec. XX
 • Practică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Bucuresti

Facultatea de Filosofie

Misiunea Facultăţii de Filozofie, decisă de conducerea Provinciei Sf. Iosif a Fraţilor Minori Conventuali din România şi a Senatului Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman din data de 20.03.2009, are ca scop imediat un ajutor în înţelegerea mai profundă a studiului teologiei pentru tinerii care se pregătesc în vederea accederii la Sacramentul preoţiei, iar ca scop mai îndepărtat formarea unor conştiinţe capabile de reflecţie profund filozofică şi spirit critic faţă de provocările gândirii societăţii româneşti, europene şi universale.

Obiectivele acestui program de studiu au în vedere formarea filozofică, teologică şi pastorală a studenţilor care se simt chemaţi să devină cetăţeni cu o largă capacitate de gândire, un orizont amplu de înţelegere a lumii în care trăiesc cât şi preoţi romano-catolici şi persoane consacrate.

Programul de studiu aduce cu sine o creştere substanţială şi calitativă a învăţământul filozofic şi teologic din România prin programa analitică, numărul studenţilor adecvat studiilor de filozofie şi teologie şi profesorii specializaţi în aceste domenii.

Absolvenţii au capacitatea de a conştientiza problemele şi provocările cu care se confruntă comunităţile civile şi creştine şi, în acelaşi timp, conştientizează şi necesitatea unei vieţi individuale autentice.

Str. Ștefan cel Mare, nr. 268/B, cod 611040, Roman, jud. Neamț, România

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer