Despre program

El Máster en Estudios Hispánicos (MSH) es el único programa de máster universitario de Rumanía cuyos cursos y seminarios se imparten integralmente en español. El programa se dirige a los graduados conocedores del español (nivel intermedio-avanzado B2) y se propone crear un marco coherente para profundizar en los estudios de lengua y cultura española, al reunir en la misma estructura académica dos direcciones de especialización: la primera se centra en comunicación intercultural estudios culturales y la segunda, en lingüística aplicada y técnicas modernas de traducción.

El programa se estructura, por lo tanto, en torno a sendas direcciones de formación:

 • La primera reúne asignaturas del dominio de la antropología cultural (historia cultural, identidad cultural española, variación lingüística, sociolingüística) y de los estudios culturales aplicados (gestión de programas culturales y marketing editorial, edición crítica de textos, etc.).
 • La segunda ofrece formación especializada en el dominio de la traductología y de la lingüística española, así como formación práctica en traducción e interpretación para el campo de la interpretación de conferencias, el subtitulado y el doblaje de materiales audiovisuales (películas, producciones televisivas, materiales para el entorno virtual).
Domeniu de licenta/master
Limbi moderne aplicate
Specializare
Limbi moderne aplicate
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Antichitate greco-latină și cultură europeană
 • Dinamici lingvistice și culturale în Romania occidentală
 • Lingvistică aplicată și discurs
 • Lingvistică aplicată și discurs funcțional
 • Imagologie și identitate culturală spaniolă
 • Paradigmele postmodernității
 • Imagologie și identitate culturală spaniolă
 • Paradigmele postmodernității
 • Traducerea- teorie și aplicații
 • Metodologia cercetării si etică si integritate academică
 • Practică de traducere pentru domeniul audiovizual (subtitrare și dublaj)
 • Practică de traducere pentru domeniul audiovizual (subtitrare și dublaj)
 • Portofolii de traducere (lbj. specializate)
 • Practică profesională
 • Pragmatică lingvistică: semnificație
 • referință
 • comunicare
 • Imagologie și identitate culturală în America hispanică
 • Traducerea – teorie și aplicații
 • Multilingvism și variație diatopică
 • Metodologia cercetării si etică si integritate academică
 • Cartea ca proiect cultural
 • Analiza discursului narativ din perspectivă cognitivă
 • Practică de interpretare consecutivă și simultană
 • Practică profesională
 • Portofolii de traducere (lbj. specializate)
 • Stagiu de elaborare a disertației

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Bucuresti

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

În contextul mai larg al provocărilor actuale ale societății bazate pe cunoaștere, facultatea, în solidaritate cu Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București, instituție academica privată care a obținut în 2010 calificativul „grad înalt de încredere” din partea ARACIS, își asuma misunea de a promova excelența în procesul didactic și în activitatea de cercetare. Cu un număr total de 670 de studenți și 33 cadre didactice și 14 cadre didactice asociate 16 care își desfășoara activitatea didactica în cadrul a 7 programe de studii de învățământ la zi, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine se înscrie printre facultățile tinere din domeniu, dar totodată este o instituție care asigură accesul extins la sursele de informare și cunoaștere, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru studenți.

Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer