Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei a fost înfiinţată în cadrul U.C.D.C. din Bucureşti, în anul 2011, prin decizia Senatului U.C.D.C. din data de 9.03.2011, cu programul de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, care a primit avizul de autorizare al Consiliului ARACIS în data de 26.08.2011. Primul decan al acestei facultăţi a fost prof.univ.dr. Gabriela Pohoaţă. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei cuprinde, alături de programul de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, şi masterul interdisciplinar Management educaţional. La acestea, se adaugă Departamentul pentru Pregatire a Personalului Didactic.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice 18
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București

Nu există programe de licență la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Nu există programe de master la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Informații despre Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.

Procesul de învățământ și cercetare științifică se organizează și se desfățoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare și cerințelor sistemului de învățământ superior aliniat Procesului Bologna.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene, SUA, Turcia, China, Japonia ș.a. Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 39 de programe de licență și 32 de programe de studii de master, în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educației, Științe politice, Științe ale comunicării și Științe administrative.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer