Facultatea de Marketing

Facultatea de Marketing din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, București are misiunea de a pregăti specialiști cu studii superioare, în domeniul marketingului, prin activități didactice și de cercetare științifică, adecvate specificului actual al mediului de afaceri intern și internațional.

Facultatea are în vedere formarea de specialiști pe baza unui plan de învățământ modern cu deschidere către învățământul universitar internațional și practică economică din acest domeniu.

Indiferent de locul în care vor accede viitorii absolvenți, aceștia beneficiază de un bagaj de cunoștințe temeinice din domeniul științelor economice generale, al celor de specialitate și al celor complementare, care au fost incluse într-o succesiune logică în planurile anuale de învățământ.

Un rol important în procesul de pregătire a studenților facultății se acordă cunoașterii a cel puțin o limbă străină de circulație internațională inclusă în planul de învățământ (precum și a altor limbi străine facultative) și a utilizarii IT în procesul de învățământ pentru informare – documentare și deprinderea unor abilități specifice pregătirii economice.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice 19
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Marketing
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București

Nu există programe de licență la Facultatea de Marketing

Nu există programe de master la Facultatea de Marketing

Informații despre Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.

Procesul de învățământ și cercetare științifică se organizează și se desfățoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare și cerințelor sistemului de învățământ superior aliniat Procesului Bologna.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene, SUA, Turcia, China, Japonia ș.a. Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 39 de programe de licență și 32 de programe de studii de master, în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educației, Științe politice, Științe ale comunicării și Științe administrative.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer