Facultatea de Geografie

▸ Obiectivul principal al specializării Geografie constă în formarea de profesori, cercetători, specialişti in cercetarea mediului inconjurător in direcţiile: geomorfologie-pedologie, hidrologie-climatologie, geografie economică-turism, riscuri, dezastre naturale şi apărare civilă.

▸ Majoritatea cursurilor geografice sunt întregite prin lucrări de laborator, pe discipline, în cadrul cărora studenţii efectuează analize, experimente şi probe folosind mijloace tehnice moderne, realizează reprezentări grafice şi cartografice pentru variate fenomene geografice, precum şi prin seminarii, în care au loc discuţii de verificare şi de aprofundare a cunoştinţelor prezentate la curs.

▸ O deosebită atenţie se acordă aplicaţiilor practice anuale sau de scurtă durată. Astfel, sunt organizate aplicaţii în zona văii Prahova, în zona lacului de acumulare Porţile de Fier, în Munţii Apuseni, Munţii Măcin, Harghitei sau pe diferite trasee din ţară, la care se adaugă aplicaţii în străinătate (Bulgaria, Grecia, Austria etc.).

▸ Începând cu anul al II-lea, pregătirea este structurată pe un trunchi de discipline obligatorii şi pe module opţionale de aprofundare: GEOGRAFIE REGIONALĂ / GEOGRAFIE FIZICĂ APLICATĂ / GEOGRAFIE UMANĂ ŞI TURISM.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice 20
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Geografie

Nu există programe de licență la Facultatea de Geografie

Nu există programe de master la Facultatea de Geografie

Informații despre Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Ion Ghica, nr. 13, cod 030045
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer