Facultatea de Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Invățământul românesc în domeniul Electronicii și Telecomunicațiilor a început în anul 1920, în cadrul Școlii Politehnice din București. Aceste preocupări au fost dezvoltate ulterior, devenind o specializare aparte, numită Telefonie-Telegrafie, în cadrul Facultății Electromecanice (1924) și care mai târziu va evolua ca secție distinctă, sub numele de Electrocomunicații (1929). Facultatea de Electronică a fost înființată în anul 1953 ca ramură a Facultății de Electromecanică, incluzând specializările Electronică, Radiocomunicații și Telefonie-Telegrafie.

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației ocupă un spațiu impresionant, de circa 20000 m2, în campusul Leu. Campusul oferă condiții foarte bune. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației ocupă două clădiri, conținând laboratoare și săli de curs, în centrul campusului. Alte clădiri importante sunt Centrul Studențesc cu aproximativ 500 de camere confortabile, sala de sport, centrul medical, trei restaurante etc. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației oferă studenților și absolvenților săi un ansamblu armonios de avantaje educaționale.

Membrii corpului profesoral, cu o bogată experiență în cercetare, predau cursuri atât studenților, cât și absolvenților în domeniile Electronică, Microelectronică, Ingineria Calculatoarelor și Telecomunicații. In toate aceste domenii, accentul este pus pe acumularea de cunoștințe teoretice și practice. Toate cursurile sunt alcătuite astfel încât să îndeplinească toate cerințele educaționale și de instruire, cerințe impuse de tehnologia de vârf actuală și pentru a fi de folos în industria și afacerile corespunzătoare bazate pe transfer de tehnologie în România. Ca rezultat al unor puternice legături și colaborări cu industria și mediul de afaceri, facultatea a răspuns la creșterea cererii de recrutare a absolvenților din industrie printr-un bagaj mai larg de cunoștințe, incluzând atât o calificare în domeniul tehnologic, cât și în domeniul economic și managerial.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
Splaiul Independenței nr. 313

Nu există programe de licență la Facultatea de Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Nu există programe de master la Facultatea de Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Informații despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer