Facultatea de Utilaj Tehnologic

Facultatea de Utilaj Tehnologic este o unitate de învățământ superior acreditată de STAT, unică în formarea inginerilor mecanici în domeniul proiectării, exploatării și managementului utilajelor pentru construcții.

Cadrele didactice cu experiență în domeniu sunt orientate către înțelegerea nevoilor studenților și au disponibilitate în realizarea unui program – orar flexibil (la cerere, dupa ora 16).

Facultatea oferă oportunitatea participării la stagii de practică precum și asistență la angajare după absolvire, în mari companii de profil cu care sunt încheiate parteneriate (TERRA ROMANIA, ELMAS BRASOV, ELIS PAVAJE, SC GRADINARIU IMPORT – EXPORT, Institutul de Cercetare pentru Hidraulică și Pneumatică).

Studenții noștri pot beneficia de locuri gratuite în cămin în Campusul Tei precum și de un sistem de burse la nivel ridicat (burse de studiu, de performanță, burse sociale, Erasmus).

Studenți licență 256
Studenți master 53
Cadre didactice 23
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență 85%
Promovabilitate master 98%
Informații de contact pentru Facultatea de Utilaj Tehnologic
Calea Plevnei nr. 59 sector 1

Informații despre Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) este o Universitate de stat, acreditată, cu tradiţie şi cu o largă recunoaştere naţională şi internaţională. UTCB este singura universitate tehnică din România dedicată exclusiv formării specialiştilor cu pregătire superioară în construcţii civile, construcţii hidrotehnice, căi ferate, drumuri şi poduri, instalaţii pentru construcţii, maşini şi utilaje pentru construcţii, geodezie, precum şi în alte domenii conexe legate de ramura construcţiilor. UTCB a obţinut în urma evaluării instituţionale de către ARACIS, calificativul: Grad de Încredere Ridicat.

UTCB are şase facultăţi cu predare în limba română şi o facultate de inginerie în limbi străine, toate oferind o pregătire universitară de înalt nivel pentru ciclul I - licență, cu durata de 4 ani, în urma căruia se obţine titlul de inginer. De asemenea, în UTCB sunt acreditate si 27 specializari pentru ciclul II – masterat (din care 3 sunt oferite în limbi străine), precum şi mai multe specializări pentru ciclul III - studii doctorale. 

În prezent, câteva mii de absolvenți ai Universității Tehnice de Construcții București activează în SUA, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Israel, Africa de Sud etc. Pregătirea solidă dobândită le-a dat posibilitatea să se adapteze și să se integreze rapid la condițiile și metodele de lucru din alte țări.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer