Facultatea de Drept

Facultatea pregăteşte specialişti în drept şi administraţie publică, care pot ocupă o gama largă de locuri de muncă: avocaţi, notari, consilieri de întreprinderi, funcţionari publici, cadre didactice, magistraţi, cercetători ştiinţifici.

Studiile se finalizează cu diplomă de licenţă, în organizare proprie, recunoscută atât de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cât şi în străinătate, care le permite absolvenţilor accesul la cursurile postuniversitare (masterat) atât în cadrul Universităţii noastre, cât şi în cadrul altor universităţi din ţară şi din străinătate.

Facultatea urmăreşte în concret formarea de jurişti cu următoarele calităţi:

Stăpânirea de cunoştinţe fundamentale de doctrina, legislaţie, jurisprudenţa;

Capacitatea de a enunţă şi exprimă opinii cu privire la diferitele probleme pe care le ridică instituţiile de drept şi de a oferi soluţii litigiilor ivite în cazuistică judiciară:

Capacitatea de a concepe acţiuni în justiţie, de a pronunţă şi redacta hotărâri judecătoreşti;

Capacitatea de a susţine public o cauza;

Specializarea în cel puţin o ramură de drept;

Abilitatea de a contribui la abordarea pluridisciplinară a diferitelor instituţii de drept;

Aptitudinea de a lucra în echipa;

Conştiinţa responsabilităţii sociale a profesiei de jurist: magistrat, avocat, notar, consilier juridic etc.

Studenți licență 450
Studenți master 350
Cadre didactice 59
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Drept
Calea Văcăreşti nr.187, Sector 4, 004051, Bucureşti

Nu există programe de licență la Facultatea de Drept

Nu există programe de master la Facultatea de Drept

Informații despre Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Universitatea TITU MAIORESCU are în structura sa 9 facultăţi: Psihologie, Drept (la Bucureşti şi Tg. Jiu), Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Ştiinţe Sociale, Politice și Umaniste, Ştiinţe Economice (la Bucureşti şi Tg. Jiu) şi Informatică.

În Universitatea TITU MAIORESCU se regăsesc toate tipurile de învăţământ superior: de licenţă, de master şi – în cadrul facultăţilor de Medicină Dentară și Drept – de doctorat. Programele de studiu,desfăşurate în forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi în forma de învăţământ la distanţă (ID) sunt variate şi într-o continuă diversificare, astfel alese încât să răspundă cât mai bine solicitărilor pieţei forţei de muncă. În prezent, în Universitate se derulează 19 programe de studii universitare de licenţă, 25 programe de studii universitare de master, iar la nivelul celor două şcoli doctorale activitatea didactică şi ştiinţifică este organizată pe 12 domenii științifice.

Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi membri ai Academiei Române.

Implicată în lupta pentru excelenţă, în triunghiul cunoaşterii, educaţie-cercetare-inovare, Universitatea acordă o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice şi pune accent pe cercetarea exploratorie şi de frontieră prin interdisciplinaritate. La nivelul Universităţii există Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare, Inovare care, prin cele 9 centre de cercetare ştiinţifică interdisciplinară, desfăşoară o intensă activitate ştiinţifică. 

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Calea Văcăreşti nr.187, Sector 4, 004051, Bucureşti
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer