Facultatea de Chimie

Cu o tradiție de peste 150 ani, Facultatea de Chimie este o instituție de educație si cercetare științifică avansată. Domeniul  de studiu Chimie a fost clasat in categoria A, conform ierarhizării realizate de către Ministerul Educației Naționale (MEN) și European University Association (EUA).

Facultatea de Chimie este constituită din cinci departamente:

  • Departamentul de Chimie Anorganică,

  • Departamentul de Chimie Analitică,

  • Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză,

  • Departamentul de Chimie Fizică

  • Şcoala Doctorală în Chimie.

            Activitatea ştiinţifică a Facultăţii de Chimie este recunoscută pe plan naţional şi internaţional prin numărul impresionant de publicaţii ştiinţifice în jurnale importante şi de granturi de cercetare obţinute, prin colaborările cu alte facultăţi sau departamente din străinătate în cadrul unor programe didactice şi ştiintifice etc.           Studenţii Facultăţii de Chimie pot obţine burse de studii şi de cercetare la diverse universităţi din străinătate. De asemenea, aceştia îşi pot desfăşura activitatea ştiinţifică în cadrul Centrelor de Cercetare existente în facultate.

Atuuri ale Facultăţii de Chimie:

  • Peste 150 de ani de tradiţie şi performanţă în învăţământul superior;

  • Cercetare ştiinţifică avansată;

  • Burse de studii şi stagii de cercetare pentru studenţi, în tară şi străinatate;

  • Posibilitatea de angajare în domenii diverse la terminarea facultăţii.

Studenți licență 602
Studenți master 185
Cadre didactice 85
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență 99%
Promovabilitate master 99%
Informații de contact pentru Facultatea de Chimie
Bd. Regina Elisabeta 4 – 12 Sector 1, Bucureşti, România

Nu există programe de licență la Facultatea de Chimie

Nu există programe de master la Facultatea de Chimie

Informații despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer