Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică a fost înfiinţată în 1965 şi a fost numită la acea vreme Facultatea de Calcul Economic şi Cibernetică. Ea a avut trei specializări: Mecanizarea şi automatizarea calculului economic, Statistici economice şi Cibernetică Economică, din care ultimele două secţiuni sunt încă operaţionale. Prima promoţie de absolvenţi a fost în 1969. Între 1974 şi 1978, numele instituției a fost Facultatea de Cibernetică Economică şi Statistică, păstrând cele trei secţiuni de specializare. Din 1978 până în 1990, a existat o singură secţiune de specializare, iar numele a fost modificat în Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică. Din 1990 facultatea a fost reorganizata sub denumirea de Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. O componentă a fostului Departament de Cibernetică Economică a fost înființată în toamna anului 1990, Departamentul de Informatica Economica.

Din 2011, în cadrul facultăţii există trei departamente academice: Informatică şi Cibernetică Economică Statistică şi Econometrie Matematici Aplicate Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică reprezintă, prin planul său de învăţământ şi curricula universitară, o facultate cu o mare deschidere spre valorile şi standardele învăţământului universitar european, asigurând absolvenţilor săi posibilităţi multiple şi şanse sporite de afirmare profesională.

În prezent, principalele obiective ale Facultății sunt aplicarea metodelor şi tehnicilor bazate pe teoria sistemelor, modelare matematica, simulare, analiza statistică şi informatică în economie.

In diferitele programe educaționale coordonate de facultate sunt înscriși 1.542 de studenți, dintre care 206 sunt studiază la forme ale învăţământului la distanţă. În plus, 1.169 de absolvenți participă la cursuri de master și 231 la studii de doctorat.

Studenți licență 1542
Studenți master 1169
Cadre didactice 72
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență 79%
Promovabilitate master 88%
Informații de contact pentru Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanţi, 15-17, Sector 1, Bucureşti, 010552

Nu există programe de licență la Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Nu există programe de master la Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Informații despre Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, din iniţiativa lui Nicolae D. Xenopol, Ministrul Industriei şi Comerţului, sprijinit de un grup de tineri economişti formaţi la universităţi prestigioase din Germania, Franţa şi Anglia, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale a fost prima instituţie de învăţământ economic superior din România.

Încă de la început s-a confruntat cu mari probleme materiale, lipsa unui local propriu şi recunoaştere din partea instituţiilor universitare. În primele două decenii, A.I.S.C.I. s-a subordonat Ministerului Industriei şi Comerţului, perioada în care a depăşit toate obstacolele materiale, precum şi pe cele privind recunoaşterea sa ca instituţie de învăţământ superior: construcţia Palatului Academiei din Piaţa Lascăr Catargiu, astăzi Piaţa Romana (1924-1926); organizarea doctoratului (1921); un corp profesoral format din personalităţi de prestigiu: Anton Davidoglu, Stanislas Cihoski, I. N. Angelescu, Ion Răducanu, Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, Constantin Bungetianu, Andrei Rădulescu, Gheorghe Taşcă, Nicolae Iorga (din 1931), Gromoslav Mladenatz s.a.

Modificările aduse în aprilie 1935 la legea privind funcţionarea A.I.S.C.I. au consfinţit trecerea Academiei în subordinea Ministerului Instrucţiunii Publice. Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Legea nr. 299 din 18 august 1947 privind reorganizarea şi transformarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi a Academiei de Studii Cooperatiste din Bucureşti în Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste, face primul pas în vederea schimbărilor pe care le-a cunoscut fosta Academie Comercială. În perioada comunistă, prin Decretul nr. 175 din 3 august 1948, se realizează reforma învăţământului, Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste fiind transformată in Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare după modelul instituţiilor de învăţământ superior sovietic. Începand cu anul universitar 1967-1968, învăţământul economic din România îşi redescoperă vocaţia europeană, I.S.E.P. este reorganizat şi transformat în Academia de Studii Economice din Bucureşti, denumire care s-a păstrat până astăzi.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti - cod 010374
Informații de acreditare și contact pentru Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer