Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Facultatea de Construcţii Civile, Industriale Agricole este continuatoarea tradiţiilor Naţionale de Poduri din Bucureşti, din – anul 1867 apoi anul 1921 , cadrul studenţii constructori erau pregătiţi trei secţii: construcţii, de comunicaţii. de poduri , apoi, Facultatea de Construcţii din cadrul Politehnice au format ingineri constructori sub îndrumarea unor cadre didactice de valoare prestigiu: Spiru Haret, Anghel Saligny, Elie Radu, Gheorghe , David Emanuel, Traian Lalescu, Andrei Ioachimescu, Gheorghe Filipescu, N. Vasilescu Karpen, Ion Ionescu .. prin ale căror strădanii realizări au fost puse bazele ştiinţei tehnicii construcţiilor din noastră.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Nu există programe de licență la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Nu există programe de master la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Informații despre Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) este o Universitate de stat, acreditată, cu tradiţie şi cu o largă recunoaştere naţională şi internaţională. UTCB este singura universitate tehnică din România dedicată exclusiv formării specialiştilor cu pregătire superioară în construcţii civile, construcţii hidrotehnice, căi ferate, drumuri şi poduri, instalaţii pentru construcţii, maşini şi utilaje pentru construcţii, geodezie, precum şi în alte domenii conexe legate de ramura construcţiilor. UTCB a obţinut în urma evaluării instituţionale de către ARACIS, calificativul: Grad de Încredere Ridicat.

UTCB are şase facultăţi cu predare în limba română şi o facultate de inginerie în limbi străine, toate oferind o pregătire universitară de înalt nivel pentru ciclul I - licență, cu durata de 4 ani, în urma căruia se obţine titlul de inginer. De asemenea, în UTCB sunt acreditate si 27 specializari pentru ciclul II – masterat (din care 3 sunt oferite în limbi străine), precum şi mai multe specializări pentru ciclul III - studii doctorale. 

În prezent, câteva mii de absolvenți ai Universității Tehnice de Construcții București activează în SUA, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Israel, Africa de Sud etc. Pregătirea solidă dobândită le-a dat posibilitatea să se adapteze și să se integreze rapid la condițiile și metodele de lucru din alte țări.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer