Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Spiru Haret s-a înfiinţat în anul 2015 prin unirea celor trei facultăţi economice din Bucureşti, respectiv: Facultatea de Management Financiar-Contabil (înfiinţată în anul 1991), Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale (înfiinţată în anul 1996) şi Facultatea de Finanţe şi Bănci (înfiinţată în anul 2002).

Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti se înscrie în rândul facultăţilor economice private care au drept misiune fundamentală pregătirea şi formarea viitorilor economişti, specialişti în domeniile contabilitate, management, marketing, administrarea afacerilor şi financiar-bancar, asigurând acestora şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă precum şi în dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, stimularea gândirii şi a forţelor creatoare, valorificarea multilaterală a procesului de creaţie ştiinţifică în domeniul economic.

Pentru îndeplinirea misiunii asumate, în cadrul facultăţii sunt create toate premisele pentru a asigura tinerilor absolvenţi însuşirea unui volum însemnat de cunoştinţe teoretice, precum şi formarea acelor deprinderi practice necesare abordării eficiente a pieţei româneşti şi a pieţelor internaţionale.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Științe Economice

Nu există programe de licență la Facultatea de Științe Economice

Nu există programe de master la Facultatea de Științe Economice

Informații despre Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Ion Ghica, nr. 13, cod 030045
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer