Facultatea de Farmacie

Programul de studii se desfășoară pe 5 ani, forma de învățământ cu frecvență, și este în totalitate conform cu cerințele naționale și ale Uniunii Europene pentru acest tip de formare. Structura activităților a fost adaptată la cele mai recente cerințe de modernizare a învățământului, cu particularitățile specifice domeniului farmaceutic, incluzând întocmirea de planuri de învățământ corespunzătoare, cu programe analitice ale disciplinelor atent selecționate.

Curricula cuprinde atât disciplinele obligatorii necesare formării viitorilor farmaciști, cât și o paletă bogată de cursuri opționale care să asigure studenților dezvoltarea unor competențe complementare de comunicare cu pacienții, legislație specifică, probleme de mediu sau antreprenoriat.

Studenți licență 50
Studenți master ---
Cadre didactice 25
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Farmacie
Bd. Gh. Şincai nr.16, Bucureşti

Nu există programe de licență la Facultatea de Farmacie

Nu există programe de master la Facultatea de Farmacie

Informații despre Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Universitatea TITU MAIORESCU are în structura sa 9 facultăţi: Psihologie, Drept (la Bucureşti şi Tg. Jiu), Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Ştiinţe Sociale, Politice și Umaniste, Ştiinţe Economice (la Bucureşti şi Tg. Jiu) şi Informatică.

În Universitatea TITU MAIORESCU se regăsesc toate tipurile de învăţământ superior: de licenţă, de master şi – în cadrul facultăţilor de Medicină Dentară și Drept – de doctorat. Programele de studiu,desfăşurate în forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi în forma de învăţământ la distanţă (ID) sunt variate şi într-o continuă diversificare, astfel alese încât să răspundă cât mai bine solicitărilor pieţei forţei de muncă. În prezent, în Universitate se derulează 19 programe de studii universitare de licenţă, 25 programe de studii universitare de master, iar la nivelul celor două şcoli doctorale activitatea didactică şi ştiinţifică este organizată pe 12 domenii științifice.

Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi membri ai Academiei Române.

Implicată în lupta pentru excelenţă, în triunghiul cunoaşterii, educaţie-cercetare-inovare, Universitatea acordă o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice şi pune accent pe cercetarea exploratorie şi de frontieră prin interdisciplinaritate. La nivelul Universităţii există Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare, Inovare care, prin cele 9 centre de cercetare ştiinţifică interdisciplinară, desfăşoară o intensă activitate ştiinţifică. 

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Calea Văcăreşti nr.187, Sector 4, 004051, Bucureşti
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer