Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) este o structură universitară autonomă, în cadrul Facultății de Istoria și Teoria Artei. Departamentul nostru este abilitat să organizeze programe de formare psihopedagogică și să certifice competențele specifice pentru profesia didactică. În acest sens, organizăm pregătirea inițială și continuă pentru cariera didactică.

Pregătirea inițială se realizează cu studenții și absolvenții care optează pentru formarea ca profesori de arte plastice, prin cele două niveluri de studii: Nivelul I de pregătire inițială pentru profesia didactică (Nivelul I – 3 ani și Nivelul I comprimat – 1 an) și Nivelul II de aprofundare a pregătirii pentru profesia didactică (1 an de studii). Nivelul I de pregătire abilitează candidatul pentru a preda în învăţământul gimnazial, iar Nivelul II formează competențele necesare predării în învățământul liceeal și universitar, ambele niveluri de studii pregătesc pentru definitivarea în învățământ. Pregătirea continuă constă în organizarea unor programe de studii și examinarea profesorilor de arte plastice care doresc obținerea gradului didactic II (examinare) sau obținerea gradului didactic I (admitere, îndrumare a lucrării de grad și examinare).

Din colectivul departamentului fac parte specialiști în științele educației, în arta plastică și în filosofie. Cu toţii, membrii departamentului, conlucrăm pentru a organiza o formare cât mai consistentă, modernă și adecvată cerințelor de educație ale societății contemporane. Toate programele de studii sunt adaptate pentru a favoriza o formare centrată pe student și pe competențele necesare devenirii ca profesor. Preocupările de viitor sunt legate de formarea unor cadre didactice capabile să modifice sistemul de învățământ din interiorul școlii, apte să practice educația pentru formarea copiilor și tinerilor în spiritul libertății creatoare, a prețuirii valorilor și a operelor de artă.

Funcțiile evaluării practicate în cadrul departamentului au în vedere formarea unor viitori profesori capabili să se autoevalueze, să evalueze corect la rândul lor și să utilizeze evaluarea pentru învățare și pentru stimularea devenirii independente. Cursurile și seminariile sunt astfel proiectate încât să răspundă nevoii studenților de rafinare intelectuală, de dezvoltare personală, de participare implicată la propria devenire, de respect profund pentru natura umană și pentru valorile sale. Acestor competențe de tot necesare formării viitorilor profesori li se adaugă abilități precum cea de a gândi în timp real, de a-și distribui atenția în mod egal cursanților, de a crea un mediu educațional asigurător, de a comunica autentic și de a colabora cu toți cei implicați în cadrul procesului de educație. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră: contact pentru programări consiliere@unarte.org.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
Calea Griviței 28, București

Programe pe care le găsești la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Nu există programe de licență la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Programe de master (1)

Informații despre Universitatea Națională de Arte din București

Universitatea Națională de Arte din București asigură o formare adecvată pentru viitorii practicieni si teoreticieni, premiză esentială a educației oferite fiind racordarea la cerințele societății române actuale, precum și sincronizarea cu tendințele și curentele artistice semnificative ale artei contemporane universale. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Națională de Arte din București
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer