Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală a fost înfiinţată în anul 2005, prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă, devenind cea de a patra facultate a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, alături de tradiţionalele Facultăţi de Medicină, Medicină Dentară şi, respectiv, Farmacie.

În prezent, în cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală sunt acreditate patru specializări: Moaşe (4 ani), Asistenţă medicală generală (4 ani), Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani) şi Tehnică dentară (3 ani), iar alte cinci specializări sunt autorizate provizoriu: Asistenţă de farmacie, Asistenţă dentară, Audiologie şi protezare auditivă, Laborator clinic şi Radiologie şi imagistică (fiecare de 3 ani). Pentru toate specializările Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală, forma de învăţământ este cu frecvenţă, iar absolvenţii dobândesc diplomă de licenţă (diplomă de studii superioare) în urma absolvirii cursurilor şi promovării examenului de licenţă. Menţionăm şi faptul că profesiile de moaşă, respectiv asistent medical generalist (cu patru ani de studii), sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene, beneficiind de recunoaşterea automată a diplomei de licenţă dobândită la UMF „Carol Davila” în toate ţările membre UE, conform prevederilor Directivei europene nr. 2005/36/CE.

De la înfiinţare, Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală a înmatriculat studenţi, în fiecare an universitar, prin concurs de admitere. Având în vedere atât tradiţia Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti şi renumele internaţional de care se bucură, calitatea cadrelor didactice şi a condiţiilor de pregătire a studenţilor, cât şi adresabilitatea crescută către specializările oferite de către Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, avem convingerea că această facultate a universităţii noastre se va dezvolta în continuare, în acord cu prevederile legislaţiei naţionale, cartei universitare, reglementărilor curriculare europene şi cu cerinţele pieţei muncii.

Studenți licență 171
Studenți master 70
Cadre didactice 26
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Moașe și Asistență Medicală
Bulevardul Eroii Sanitari 8, București 050474

Nu există programe de licență la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

Nu există programe de master la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

Informații despre Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

Pentru că presupune identificarea cu prima universitate de medicină și farmacie din România și, în același timp, cu leaderul educației medicale românești, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București se bucură astăzi de un binemeritat prestigiu şi recunoaştere în mediul academic național și internațional, renume purtat de generații întregi de medici de excepție ale căror performanțe vibrează în lumea întreagă.

Majoritatea domeniilor de îngrijiri de sănătate din România au fost și sunt dezvoltate de personalități marcante ale Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” cu activitate continuă în conducerea diferitelor comisii de specialitate din mediul academic și la nivel de aministrație publică din domeniul sanitar și, mai ales, în conducerea Institutelor de Profil Medical, de importanță națională. Personalități precum George Emil Palade, Gheorghe Marinescu, I.C. Parhon, Victor Babeş, Ion Cantacuzino, Toma Ionescu, Nicolae Paulescu au făcut ca numele Universității de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” să ocupe un loc prestigios în rândul universităților de medicină ale lumii. Spiritul de pionierat şi idealismul care i-a animat pe fondatorii Universitǎţii de Medicinǎ şi Farmacie “Carol Davila” continuǎ sǎ îi confere acesteia o vitalitate distinctǎ în lumea academică româneascǎ.

Astăzi, la 156 ani de existență, obiectivul fundamental al Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” îl constituie accelerarea eforturilor de transformare a instituției într-o universitate de elită pe plan mondial, una din primele 500 de universități ale lumii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Eroii Sanitari 8, București 050474
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer