Facultatea de Management Turistic şi Comercial

Facultatea de MANAGEMENT TURISTIC ȘI COMERCIAL din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir", București are misiunea de a pregăti economiști, care sunt specialiști și cadre de conducere în comerț interior și exterior, turism, marketing, instituții de consulting, învățământ superior, cercetare, precum și în alte domenii. Absolvenții acestei facultăți – de profesie economițti – își vor putea desfășura activitatea în turismul intern și internațional, comerțul intern și internațional, bănci, societăți de asigurări și reasigurări, administrația publică, învățământul preuniversitar și universitar, cercetare științifică. De asemenea, ei vor putea lucra și în societăți comerciale de productție, în cadrul departamentelor de Marketing, Desfacere și Managementul Calității.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice 38
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Management Turistic şi Comercial
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București

Informații despre Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.

Procesul de învățământ și cercetare științifică se organizează și se desfățoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare și cerințelor sistemului de învățământ superior aliniat Procesului Bologna.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene, SUA, Turcia, China, Japonia ș.a. Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 39 de programe de licență și 32 de programe de studii de master, în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educației, Științe politice, Științe ale comunicării și Științe administrative.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer