Despre program

Facultatea de Management Turistic şi Comercial a fost permanent preocupată de crearea, extinderea şi perfecţionarea programelor de masterat, ca o componentă esenţială a procesului de învătământ. Absolvenţii Facultăţii de Management Turistic şi Comercial au posibilitatea de continuare a studiilor prin masterat. În cadrul facultăţii funcţionează din anul universitar 2011-2012 programul de master Adminsitrarea şi negocierea afacerilor, cu patru semestre şi 120 de credite. Programul de masterat „Administrarea şi negocierea afacerilor” a fost acreditat prin Ordinul nr. 4360/2011 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. Programul de master propus contribuie la dezvoltarea profesională şi stimularea capacităţii de adaptare a tinerilor la exigenţele şi evoluţia pieţei forţei de muncă, sensibilă la noile schimbări ale mediului de afaceri. Programul îşi propune formarea resurselor umane pentru nevoile proprii ale activităţilor economice ale agenţilor economici şi instituţiilor din România, ale sectoarelor prioritare ale economiei sau ale administraţiei publice. Tematica programului prezintă un grad ridicat de noutate prin introducerea unor discipline complementare, în acord cu necesităţile dezvoltării socio-economice româneşti, sprijinind cerinţele majore ale conjuncturii economice actuale. Programul de masterat Adminsitrarea şi negocierea afacerilor este unul interdisciplinar. Planul de învăţământ este astfel conceput încât să realizeze o imagine de ansamblu asupra problematicilor ce privesc adminsitrarea şi negocierea afacerilor şi în acelaşi timp să creeze abilităţi practice care să susţină competitivitatea tinerilor specialişti angrenaţi în realizarea obiectivelor organizaţionale.

Domeniu de licenta/master
Administrarea afacerilor
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Antreprenoriat
 • Dreptul afacerilor
 • Managementul proiectelor
 • Comunicare și cultură organizațională
 • Strategii manageriale și leadership
 • Comportament organizațional
 • Negociere în afaceri
 • Etică în afaceri
 • Modele de excelență în afaceri
 • Managementul inovării
 • Managementul forţelor de vânzare
 • Comportamentul consumatorului
 • E-Business
 • Managementul investițiilor
 • Metodologia de cercetare-documentare pentru elaborarea lucrarii de disertatie
 • Practică de specialitate

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Management Turistic şi Comercial

Facultatea de MANAGEMENT TURISTIC ȘI COMERCIAL din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir", București are misiunea de a pregăti economiști, care sunt specialiști și cadre de conducere în comerț interior și exterior, turism, marketing, instituții de consulting, învățământ superior, cercetare, precum și în alte domenii. Absolvenții acestei facultăți - de profesie economițti - își vor putea desfășura activitatea în turismul intern și internațional, comerțul intern și internațional, bănci, societăți de asigurări și reasigurări, administrația publică, învățământul preuniversitar și universitar, cercetare științifică. De asemenea, ei vor putea lucra și în societăți comerciale de productție, în cadrul departamentelor de Marketing, Desfacere și Managementul Calității.

Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București

Informatii despre Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.

Procesul de învățământ și cercetare științifică se organizează și se desfățoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare și cerințelor sistemului de învățământ superior aliniat Procesului Bologna.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene, SUA, Turcia, China, Japonia ș.a. Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 39 de programe de licență și 32 de programe de studii de master, în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educației, Științe politice, Științe ale comunicării și Științe administrative.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer