Despre program

Programul de masterat Bănci şi Asigurări, masterat profesional de specializare, urmăreşte formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniul bancar şi al asigurărilor. Programul de masterat BANCAS – Bănci şi Asigurări are ca scop formarea şi dezvoltarea de abilităţi, deprinderi şi competenţe, necesare în procesele de execuţie şi decizie, astfel încât, absolvenţii să poată desfăşura activităţi în domeniul bancar şi al asigurărilor, să aibă o pregătire cât mai completă, să fie căutaţi şi uşor de integrat pe piaţa forţei de muncă.

În cadrul programului de studii universitare de masterat competenţele se referă la:

– Cunoaşterea şi înţelegerea multidisciplinară, precum şi integrarea în structuri conceptuale logice a teoriilor, metodologiilor şi instrumentelor de lucru specifice domeniului bancar şi al asigurărilor;

– Dezvoltarea competenţelor de analiză şi evaluare a operaţiunilor bancare şi de asigurări, prin utilizarea metodelor cantitative;

– Dezvoltarea competenţelor de analiză şi evaluare a activităţii instituţiilor de credit şi societăţilor de asigurări autohtone, în corelaţie cu contextul financiar internaţional;

– Elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte, proiecte şi studii necesare conducerii instituţiei de credit/societăţii de asigurări, prin utilizarea conceptelor şi metodelor;

– Implementarea de strategii şi proiecte, prin utilizarea critic-constructivă a cunoştinţelor multidisciplinare şi a deprinderilor practice dobândite;

– Adoptarea unor decizii strategice în cadrul instituţiilor de credit/ societăţilor de asigurări; soluţionarea cu succes a unor situaţii dificile în cadrul activităţii, prin utilizarea abilităţilor cognitive şi a instrumentelor cantitative specifice domeniului bancar şi al asigurărilor.

Conform cadrului de calificari naţional, programul de masterat BANCAS asigură o pregătire corespunzătoare pentru calificări precum: şef serviciu/şef birou/bancă/societate de leasing; coordonator compartiment/colectiv bancă; dealer-sef (arbitragist bancă); şef agenţie bancară; şef serviciu/sef birou asigurări; şef serviciu/şef birou daune; consilier financiar-bancar; expert financiar-bancar; inspector financiar-bancar; inspector asigurări; specialist control risc; specialist evaluare daune; manager bancă; trezorier; ofiţer bancar; inspector de specialitate asigurări; analist financiar bancar; evaluator asigurări; broker în asigurări.

Domeniu de licenta/master
Finanţe
Specializare
Finanţe şi bănci
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Economie bancară
 • Asigurări financiare
 • Reglementări bancare naționale și internaționale
 • Reglementări național și internaționale în asigurări
 • Produse și servicii bancare
 • Managementul relațiilor cu clienții bancari și din asigurări
 • Analiza bancară a întreprinderii
 • Sisteme bancare în economia globală
 • Sisteme informatice financiar-bancare
 • Macroeconomie monetară și politici fiscale
 • Managementul riscului bancar
 • Managementul riscului în asigurări
 • Evaluarea activelor financiare
 • Asigurarea creditelor și plasamentelor
 • Evaluarea
 • înregistrarea și controlul operațiunilor bancare
 • Audit intern bancar
 • Seminar științific: Etică și integritate academică
 • Practică de specialitate
 • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer