Despre program

Facultatea de Management Turistic și Comercial asigură un nivel ridicat de pregătire, ceea ce conferă studenților o gamă variată de competențe profesionale, permițându-le după absolvire, încadrarea ca specialiști din domeniul administrarea afacerilor.

Domeniu de licenta/master
Administrarea afacerilor
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IFR - cu frecvență redusă
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Economie
 • Matematică
 • Fundamentele ştiinţei mărfurilor
 • Informatică
 • Geografie economică
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică
 • Economie europeană
 • Drept
 • Statistică
 • Contabilitate
 • Mărfuri alimentare și securitatea consumatorilor
 • Informatică
 • Limba engleză pentru afaceri
 • Economia turismului
 • Economie comercială
 • Marketing
 • Management
 • Dreptul afacerilor
 • Comerţ electronic (opțional)
 • Servicii și utilități publice (opțional)
 • Comunicare în afaceri în limbă străină (franceză
 • germană
 • spaniolă
 • italiană) (facultativ)
 • Etica în afaceri (facultativ)
 • Mediul de afaceri european
 • Economia şi gestiunea întreprinderii
 • Finanţe
 • Resurse si destinatii turistice
 • Economia serviciilor
 • Tranzacţii comerciale (opțional)
 • Burse internaţionale de mărfuri (opțional)
 • Practica
 • Control și audit (facultativ)
 • Managementul resurselor umane
 • Cercetări de marketing
 • Tehnica operaţiunilor de turism
 • Logistica si distributia marfurilor
 • Tehnici promoţionale
 • Asigurări şi reasigurări (opțional)
 • Marketingul serviciilor (opțional)
 • Elaborarea proiectului de licenţă
 • Analiză economico-financiară (facultativ)
 • Comunicarea în afaceri în limbă străină (franceză
 • germană
 • spaniolă
 • italiană) (facultativ)
 • Comunicare şi negociere în afaceri
 • Managementul calităţii
 • Managementul relaţiilor cu clienţii
 • Tehnologie hotelieră şi de restaurant
 • Industria agrementului
 • Amenajarea turistică a teritoriului (opțional)
 • Design şi estetica mărfurilor (opțional)
 • Elaborarea proiectului de licenţă
 • Antreprenoriat (facultativ)
 • Finalizarea si sustinerea lucrarii de licenta (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Management Turistic şi Comercial

Facultatea de MANAGEMENT TURISTIC ȘI COMERCIAL din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir", București are misiunea de a pregăti economiști, care sunt specialiști și cadre de conducere în comerț interior și exterior, turism, marketing, instituții de consulting, învățământ superior, cercetare, precum și în alte domenii. Absolvenții acestei facultăți - de profesie economițti - își vor putea desfășura activitatea în turismul intern și internațional, comerțul intern și internațional, bănci, societăți de asigurări și reasigurări, administrația publică, învățământul preuniversitar și universitar, cercetare științifică. De asemenea, ei vor putea lucra și în societăți comerciale de productție, în cadrul departamentelor de Marketing, Desfacere și Managementul Calității.

Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București

Informatii despre Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.

Procesul de învățământ și cercetare științifică se organizează și se desfățoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare și cerințelor sistemului de învățământ superior aliniat Procesului Bologna.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene, SUA, Turcia, China, Japonia ș.a. Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 39 de programe de licență și 32 de programe de studii de master, în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educației, Științe politice, Științe ale comunicării și Științe administrative.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer