Despre program

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" a obținut din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior calificativul "Grad de încredere ridicat",cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universități din România. Această certificare a fost acordată la data de 22 iulie 2010, în urma procesului de evaluare instituțională și reprezintă aprecierea calitaăți academice de îvățământ și cercetare, a activității manageriale, a procedurilor interne de asigurare a calității, a îndeplinirii tuturor criteriilor necesare pentru un proces de învățământ performant. Deci, diploma dumneavoastra are o valoare în plus, provenind dintr-o universitate evaluată și încadrată la calificativul maxim de către o Agenție înscrisă în Registrul European. Veti fi absolventul primului sistem național educațional de învățământ superior evaluat instituțonal cu "Grad de încredere ridicat". Programul de master este ACREDITAT în conformitate cu Ordinul nr 4630/2010 al Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. A obținut cel mai inalt calificativ care se poate acorda programelor de master, "Încredere", garanție a valorii diplomelor noastre și în domeniul studiilor de master.

Domeniu de licenta/master
Management
Specializare
Management
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Politici macroeconomice în turismul intern şi internaţional
 • Tehnici şi tactici de comunicare şi negociere în turism
 • Managementul calității în turism
 • Analiza statistică a activităţii în turism
 • Comunicare de afaceri în limba engleză
 • Managementul agenției de turism
 • Inovaţie şi design în turism
 • Marketing turistic
 • Turism internațional
 • Managementul turismului rural
 • Managementul turismului culturalreligios
 • Ecoturism şi dezvoltare durabilă
 • Management hotelier/Alimentaţie şi catering
 • Resurse umane în turism
 • Managementul turismului balnear şi de litoral
 • Managementul turismului montan
 • E-business/ Aplicații informatice în turism
 • Protecţia consumatorului în turism
 • Planul de afaceri în turism: Animația și animatorul în turism
 • Metodologia de cercetare-documentare pentru elaborarea lucrării de disertație
 • Practică de specialitate

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Management Turistic şi Comercial

Facultatea de MANAGEMENT TURISTIC ȘI COMERCIAL din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir", București are misiunea de a pregăti economiști, care sunt specialiști și cadre de conducere în comerț interior și exterior, turism, marketing, instituții de consulting, învățământ superior, cercetare, precum și în alte domenii. Absolvenții acestei facultăți - de profesie economițti - își vor putea desfășura activitatea în turismul intern și internațional, comerțul intern și internațional, bănci, societăți de asigurări și reasigurări, administrația publică, învățământul preuniversitar și universitar, cercetare științifică. De asemenea, ei vor putea lucra și în societăți comerciale de productție, în cadrul departamentelor de Marketing, Desfacere și Managementul Calității.

Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București

Informatii despre Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.

Procesul de învățământ și cercetare științifică se organizează și se desfățoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare și cerințelor sistemului de învățământ superior aliniat Procesului Bologna.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene, SUA, Turcia, China, Japonia ș.a. Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 39 de programe de licență și 32 de programe de studii de master, în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educației, Științe politice, Științe ale comunicării și Științe administrative.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer