Facultatea de Teologie Ortodoxă

După unirea Principatelor, repetatele încercări ale unor ierarhi şi ale Sinodului General al Bisericii Ortodoxe Române au dus în cele din urmă la deschiderea oficială a Facultăţii de Teologie, la data de 12 nov. 1881. Abia în anul 1890, Legea privind Facultatea de Teologie din Bucureşti recunoştea înfiinţarea acestei Facultăţi.

Începând cu anul universitar 2005-2006, structura învăţământului teologic universitar a fost schimbată conform cerinţelor aderării României la Comunitatea Europeană şi potrivit principiilor Chartei de la Bologna. Astfel, studiile au fost organizate pe un singur domeniu, acela al teologiei ortodoxe, cu patru specializari: Teologie pastorală, Teologie didactică, Teologie socială, Artă sacră, pe o durata de 3 ani – licenţa, 2 ani – master şi 3 ani – doctorat. Protocolul preciza, la Art. 4, că cifra de şcolarizare va fi stabilită pentru Specializarea de Teologie Pastorală de către Patriarhia Română, iar pentru dubla specializare de către Patriarhie şi Instituţia de învăţământ superior. De asemenea, se stipula: "… participarea studentilor teologi la programul liturgic fixat de Biserică pentru Facultatile de Teologie ramâne o componentă indispensabilă a programului de formare teologică şi, deci, obligatoriu" .

Studenți licență 87
Studenți master 258
Cadre didactice 69
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență 100%
Promovabilitate master 100%
Informații de contact pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă
Strada Sfânta Ecaterina, Nr. 2-4 sector 4, Bucureşti, România

Nu există programe de licență la Facultatea de Teologie Ortodoxă

Nu există programe de master la Facultatea de Teologie Ortodoxă

Informații despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer