Facultatea de Biologie

1866: În cadrul Universității din București se înființează Facultatea de Științe, cu două departamente: Științe matematice și fizice și Științe fizice și naturale. În cadrul celui de-al doilea departament există disciplina de Istorie naturală, care, ulterior, s-a divizat în trei secții: zoologie, botanică și fiziologie. Durată studiilor era de 3 ani.

1912: Durată studiilor a crescut la 4 ani. În această perioadă și-au desfășurat activitatea profesori remarcabili, precum: Dimitrie Voinov, întemeietorul școlii românești de citologie, Andrei Popovici – Baznosanu, cel care a infiintas Stațiunea zoologică Sinaia.

1948: Facultatea de Științe se organizează în facultăți de șine stătătoare, printre care și Facultatea de Științele Naturii.

1958: Facultatea de Științele Naturii devine Facultatea de Biologie. În decursul timpului, facultatea a beneficiat de prezența unor profesori iluștri, personalități marcante în domeniul biologiei, că: Radu Codreanu, Constantin Motas, Mihail Ionescu, Gheorghe Dornescu, Ion Steopoe, Nistor Sânta, Eugen Tarnavschi, Traian Stefureac, Traian Săvulescu etc.

1974: În cadrul Facultății de Biologie se înființează specializarea Biochimie.

1990: Se înființează cea de-a treia specializare: Ecologie.

Studenți licență 600
Studenți master 373
Cadre didactice 68
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență 100%
Promovabilitate master 100%
Informații de contact pentru Facultatea de Biologie
Splaiul Independenţei, Nr. 91-95, sector 5, Bucureşti, România

Nu există programe de licență la Facultatea de Biologie

Nu există programe de master la Facultatea de Biologie

Informații despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer