Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor

Misiunea Facultăţii de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor este de a forma specialişti în economie, cu o temeinică pregătire profesională, capabili de a se integra foarte repede şi de a răspunde exigenţelor locurilor de muncă unde se vor angaja pe piaţa internă şi internaţională, de a dezvolta studenţilor atitudini de creativitate şi competitivitate, în concordanţă cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere. Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor pregăteşte studenţii în conformitate cu structura Bologna, în două cicluri de învăţământ: un prim ciclu de bază, cu durata de 3 ani urmat de un al doilea, de master, cu o durată de 2 ani. Invăţământul se asigură, în cadrul primului ciclu, prin două forme: învăţământ de zi (cu frecvenţă) – la Bucureşti învăţământ la distanţă – la Bucureşti

Studenți licență 495
Studenți master 200
Cadre didactice 25
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor
Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 189, sector 4 - Corp M

Nu există programe de licență la Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor

Nu există programe de master la Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor

Informații despre Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Universitatea TITU MAIORESCU are în structura sa 9 facultăţi: Psihologie, Drept (la Bucureşti şi Tg. Jiu), Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Ştiinţe Sociale, Politice și Umaniste, Ştiinţe Economice (la Bucureşti şi Tg. Jiu) şi Informatică.

În Universitatea TITU MAIORESCU se regăsesc toate tipurile de învăţământ superior: de licenţă, de master şi – în cadrul facultăţilor de Medicină Dentară și Drept – de doctorat. Programele de studiu,desfăşurate în forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi în forma de învăţământ la distanţă (ID) sunt variate şi într-o continuă diversificare, astfel alese încât să răspundă cât mai bine solicitărilor pieţei forţei de muncă. În prezent, în Universitate se derulează 19 programe de studii universitare de licenţă, 25 programe de studii universitare de master, iar la nivelul celor două şcoli doctorale activitatea didactică şi ştiinţifică este organizată pe 12 domenii științifice.

Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi membri ai Academiei Române.

Implicată în lupta pentru excelenţă, în triunghiul cunoaşterii, educaţie-cercetare-inovare, Universitatea acordă o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice şi pune accent pe cercetarea exploratorie şi de frontieră prin interdisciplinaritate. La nivelul Universităţii există Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare, Inovare care, prin cele 9 centre de cercetare ştiinţifică interdisciplinară, desfăşoară o intensă activitate ştiinţifică. 

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Calea Văcăreşti nr.187, Sector 4, 004051, Bucureşti
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer