Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative

Obiectivul principal constă în formarea de jurişti pentru diverse domenii ale vieţii sociale: magistratură, administraţie, avocatură, cercetare ştiinţifică, diplomaţie.

Școala viitorilor jurişti își desfăşoară activităţile într-un edificiu pe cât de modern şi elegant, pe atât de funcţional, dotat cu aulă şi mai multe săli de curs, cu săli de seminar spaţioase şi luminoase, laborator de criminalistică, bibliotecă şi săli de lectură, toate înzestrate cu mobilier, aparatură si tehnică de calcul de ultimă generaţie. Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative oferă condiţii de studiu la un înalt nivel şi se înscrie, fără discuţie, în categoria privilegiată a elitei instituţiilor europene de învăţământ superior. Aici, graţie valorosului corp didactic, format din specialişti de renume în domeniu, practicieni cunoscuţi şi respectaţi, activitatea de cercetare ştiinţifică armonios conjugată cu aceea de învăţământ a dat naştere unei autentice şi inconfundabile şcoli de drept.

Facultatea asigură studenţilor o bibliotecă ce dispune de un fond de carte cu peste 26.000 volume şi publicaţii periodice, suporturi electronice pentru desfăşurarea activităţilor de laborator şi seminar, tratate, cursuri şi sinteze ale cursurilor în format electronic, dar şi de o sală de lectură.

Facultatea dispune şi de Centrul de cercetări juridice, politice şi administrative la care au acces toţi studenţii cuprinşi în proiectele de cercetare.

Facultatea are încheiate convenţii şi protocoale cu  instanţe judecătoreşti, cabinete de avocatură, notariate, cabinete de insolvenţă, primării şi ale unităţi ale administraţie publice locale, unde studenţii noştri efectuează practica de specialitate în condiţii moderne, potrivit standardelor europene.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative
Șoseaua Berceni, nr. 24

Nu există programe de licență la Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative

Nu există programe de master la Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative

Informații despre Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Ion Ghica, nr. 13, cod 030045
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer