Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare

Intr-o universitate de profil tehnic, Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare îşi asumă rolul de a asigura, prin intermediul cursurilor şi seminarelor predate de cadrele sale didactice, complementul umanist necesar formării armonioase a viitorilor specialişti în construcţii. Astfel, studenţii profilului ingineresc pot beneficia de:

seminarele obligatorii  şi facultative de limbi străine – anii I şi II de studiu şi, respectiv, anul III şi/sau IV la nivel licenţă şi anul I la nivel masterat;

cursurile facultative de cultură şi civilizaţie umanistă  (română, franceză, engleză etc.) din cadrul programelor de învăţământ;

cursurile facultative de tehnici de comunicare  în limbi străine;

limba română (pentru studenţii străini).

În plus, este asigurată pregătirea studenţilor domeniului Limbi moderne aplicate, în cadrul specializării Traducere şi interpretare. Aceştia sunt formaţi în domeniul traducerii şi al interpretării non literare (profil tehnico-ştiinţific, economic, juridic etc.) şi, la sfârşitul celor trei ani de licenţă şi/sau de masterat, se pot integra în viaţa profesională având posibilitatea de a opta, în afara carierei de freelance, pentru colaborări cu diferite tipuri de organizaţii, din cele mai variate domenii.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare
Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124

Programe pe care le găsești la Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare

Informații despre Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) este o Universitate de stat, acreditată, cu tradiţie şi cu o largă recunoaştere naţională şi internaţională. UTCB este singura universitate tehnică din România dedicată exclusiv formării specialiştilor cu pregătire superioară în construcţii civile, construcţii hidrotehnice, căi ferate, drumuri şi poduri, instalaţii pentru construcţii, maşini şi utilaje pentru construcţii, geodezie, precum şi în alte domenii conexe legate de ramura construcţiilor. UTCB a obţinut în urma evaluării instituţionale de către ARACIS, calificativul: Grad de Încredere Ridicat.

UTCB are şase facultăţi cu predare în limba română şi o facultate de inginerie în limbi străine, toate oferind o pregătire universitară de înalt nivel pentru ciclul I - licență, cu durata de 4 ani, în urma căruia se obţine titlul de inginer. De asemenea, în UTCB sunt acreditate si 27 specializari pentru ciclul II – masterat (din care 3 sunt oferite în limbi străine), precum şi mai multe specializări pentru ciclul III - studii doctorale. 

În prezent, câteva mii de absolvenți ai Universității Tehnice de Construcții București activează în SUA, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Israel, Africa de Sud etc. Pregătirea solidă dobândită le-a dat posibilitatea să se adapteze și să se integreze rapid la condițiile și metodele de lucru din alte țări.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer