Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie a debutat în cadrul Universității Româno–Americane începând cu anul universitar 2017 – 2018, având în structura sa două domenii de licență și două specializări universitare de licență (ciclul I de studii), invatamant cu frecvență, cu durată de 3 ani, respectiv:

  • Domeniul de licență „Educație fizică și sport”, specializarea „Educație fizică și sportivă”
  • Domeniul de licență „Kinetoterapie”, specializarea ”Kinetoterapie și motricitate specială”

 

Misiunea Facultății de Educație Fizică și Sport este aceea de a forma specialiști cu inaltă calificare, în urma procesului didactic și de cercetare, în parteneriat cu mediul sportiv, servicii publice și din sectorul privat, instituții de cercetare sau centre universitare.

Facultatea de Educație Fizică și Sport își propune formarea de specialiști în domeniul Educație fizică și sport prin asigurarea calității sistemului de pregătire inițială și de formare continuă a personalului didactic din instituții de învățământ, în concordanță cu politicile educaționale în domeniu, cu cerințele pieței muncii și cu evoluțiile disciplinelor teoretice și practice specifice, promovând o abordare interdisciplinară și cu preocupări ferme spre cercetarea științifică fundamentală și aplicativă.

Facultatea beneficiază de baza sportivă proprie a Universității Româno-Americane (www.rausportcenter.ro), activitățile specifice putând fi astfel desfășurate în condiții foarte bune.

Studenți licență 26
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Bd. Expozitiei, Nr. 1B, Sector 1, cod 012101 Bucuresti, Romania

Nu există programe de licență la Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie

Nu există programe de master la Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie

Informații despre Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Universitatea Româno-Americană este o instituție de învățământ superior particulară, acreditată și evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu calificativul "Grad de încredere ridicat”. A fost înființată în anul 1991, având drept scop adaptarea și implementarea unor valori educaționale din învățământul superior american și european, în scopul realizării standardelor de calitate și competitivitate a procesului de învățământ.

Experiența internațională constituie o componentă vitală a educației studenților și a pregătirii cadrelor didactice. Universitatea Româno-Americană are încheiate acorduri și parteneriate cu universități din SUA, din Europa și America Latină, în cadrul cărora se derulează schimburi interacademice pentru cadrele didactice și studenți.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Expozitiei, Nr. 1B, Sector 1, cod 012101 Bucuresti, Romania
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer