Facultatea de Istorie

Facultatea de Istorie din cadrul UCDC-Bucureşti are misiunea de a pregăti specialişti cu studii superioare în domeniul istorie şi conexe, prin activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică, adecvate specificului actual al societăţii româneşti integrate in UE.

Facultatea are în vedere formarea de specialişti pentru a-şi desfăşura activitatea în învăţămîntul românesc la ciclurile gimnazial şi liceal cu precădere, organisme guvernamentale, organisme

internaţionale, instituţii de cercetare, mass media etc, pe baza unui plan de învăţământ modern cu deschidere către învăţământul internaţional în special al celui din UE.

Indiferent de locul în

care vor accede viitorii noştri absolvenţi, aceştia vor avea un bagaj de cunoştinţe temeinice din domeniul ştiinţelor istorice şi al celor complementare, care au fost incluse într-o succesiune logicã în planurile anuale de învãţãmânt.

De asemenea, prin planul de învăţământ

se asigură un raport optim între istoria antică, medie, modernă, contemporană şi istoria diplomaţiei si a relaţiilor internaţionale.În acelaşi timp, viitorii absolvenţi ai facultăţii vor cunoaşte modul de organizare şi funcţionare pe plan internaţional a organismelor şi

organizaţiilor internaţionale în domeniul politicii şi diplomaţiei contemporane.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice ---
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Facultatea de Istorie
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București

Nu există programe de licență la Facultatea de Istorie

Nu există programe de master la Facultatea de Istorie

Informații despre Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.

Procesul de învățământ și cercetare științifică se organizează și se desfățoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare și cerințelor sistemului de învățământ superior aliniat Procesului Bologna.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene, SUA, Turcia, China, Japonia ș.a. Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 39 de programe de licență și 32 de programe de studii de master, în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educației, Științe politice, Științe ale comunicării și Științe administrative.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer