Despre program

Programul de studii universitare de licenţă Electronică Aplicată, gestionat de Departamentul de Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică, are ca misiune formarea de specialişti cu o solidă pregătire teoretică şi practică în domeniul electronicii şi tehnologiei informaţiei. Prin competenţele dobândite, în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa forţei de munca şi cu cadrul naţional al calificărilor, absolvenţii urmează sa dispună de toate cunoştinţele generale şi de specialitate care sa le permită exercitarea în condiţii foarte bune, compatibile cu standardele internaţionale, a profesiei de inginer într-un domeniu de mare actualitate. Programul de studii universitare de licenţă Electronică Aplicată are şi misiunea de creare a premiselor de continuare a studiilor universitare pentru absolvenţi, prin programe de studii de masterat în domeniul electronicii şi tehnologiei informaţiei sau alte domenii înrudite, dar şi a învăţării pe tot parcursul vieţii (long life learning).

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Grafică asistată de calculator
 • Fizică
 • Informatică aplicată
 • Materiale pentru electronica
 • Limba engleza
 • Educaţie fizică şi sport
 • Limba franceza (facultativ)
 • Programare în Matlab (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Metode numerice
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
 • Bazele Electrotehnicii
 • Componente si circuite pasive
 • Chimie
 • Bazele Electrotehnicii
 • Programarea obiect-orientata
 • Dispozitive electronice
 • Semnale şi sisteme
 • Teoria transmisiunii informatiei
 • Tehnici CAD in realizarea modulelor electronice
 • Grafică asistată de calculator
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică şi sport
 • Programare in Labview (opțional)
 • Instrumentatie virtuala pentru sisteme electronice (opțional)
 • Limba franceza (facultativ)
 • Ştiinţă şi religie (facultativ)
 • Masurări în electronică si telecomunicatii
 • Circuite electronice fundamentale
 • Circuite integrate digitale
 • Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiei
 • Modele SPICE
 • Analiza şi sinteza circuitelor
 • Practica de domeniu
 • Baze de date (opțional)
 • Sisteme de operare (opțional)
 • Limba franceza (facultativ)
 • Circuite integrate analogice
 • Arhitectura microprocesoarelor
 • Instrumentaţie electronică de măsură
 • Comunicaţii analogice şi digitale
 • Programare in Java
 • Electronica de putere
 • Teoria sistemelor (opțional)
 • Roboți (opțional)
 • Automatizări în electronica si telecomunicatii (opțional)
 • Sisteme automate si elemente de executie (opțional)
 • Prelucrarea digitală a semnalelor
 • Microcontrolere
 • Bazele sistemelor de achiziţii de date
 • Televiziune
 • Sisteme de comunicatii
 • Microunde
 • Practica de specialitate
 • Comunicare (opțional)
 • Economie (opțional)
 • Optoelectronică
 • Sisteme pentru control inteligent
 • Software pentru electronică aplicată
 • Electronica medicala
 • Convertoare electronice de putere
 • Arhitecturi hardware reconfigurabile
 • Activitate de cercetare proiectare
 • Calitate și fiabilitate (opțional)
 • Fiabilitatea sistemelor electronice (opțional)
 • Etica (facultativ)
 • Electronică auto (facultativ)
 • Automate programabile
 • Electronică industrială
 • Robotica industriala
 • Elaborarea Proiectului de diplomă
 • Practica pentru Proiectul de diplomă
 • Construcția și tehnologia echipamentelor electronice (opțional)
 • Compatibilitate electromagnetică (opțional)
 • Sisteme de operare pentru platforme mobile (opțional)
 • Sisteme avansate de baze de date (opțional)
 • Senzori și actuatoare (opțional)
 • Mașini electrice (opțional)
 • Sustinerea examenului de diploma (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Pitesti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer