Despre program

Ingineria Economică Industrială, pe scurt IEI, este o specializare ce face parte din domeniul Inginerie şi Management, apărut în România în 1990 ca o necesitate impusă de cerinţele economiei de piaţă. În Universitatea din Piteşti specializarea IEI a luat fiinţă în anul 1999. Inginerul economist, cum este numit absolventul specializării IEI, dobândeşte competenţe interdisciplinare: tehnice, economice şi manageriale (programare şi operare pe calculator, proiectare piese şi ansambluri mecanice, proiectare tehnologii de fabricaţie, concep- ţia şi amenajarea sistemelor industriale, analiza economico-financia-ră a firmelor industriale, managementul activităţilor industriale, ma-nagementul calităţii produselor şi proceselor), care îi permit să lucre-ze în diferite domenii industriale, în cercetare sau în învăţământ. Astfel, inginerul economist îşi găseşte locul în diverse niveluri de conducere şi departamente, în mod special în cele de vânzări, marketing, cumpărări, importuri, exporturi, dar şi în departamentele tehnice (proiectare, cercetare etc.) ale întreprinderilor.

Domeniu de licenta/master
Inginerie și management
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebra liniara
 • geometrie analitica si diferentiala
 • Analiza matematica 1
 • Chimie
 • Fizica
 • Geometrie descriptiva
 • Stiinta si ingineria materialelor
 • Limbi straine 1
 • Educatie fizica 1
 • Analiza matematica 2
 • Metode numerice
 • Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
 • Desen tehnic
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanica 1
 • Bazele economiei
 • Practica 1
 • Limbi straine 2
 • Educatie fizica 2
 • Tehnici de documentare-comunicare
 • Matematici speciale
 • Infografica
 • Mecanica 2
 • Rezistenta materialelor
 • Electrotehnica si masini electrice
 • Mecanica fluidelor
 • echipamente hidraulice si pneumatice
 • Economia intreprinderii
 • Limbi straine 3
 • Educatie fizica 3
 • Istoria tehnicii
 • Termotehnica si echipamente termice
 • Electronica
 • Bazele proiectarii asistate de calculator
 • Organe de masini
 • Organe de masini - proiect
 • Prelucrari mecanice
 • Contabilitatea intreprinderii
 • Contabilitatea intreprinderii - proiect
 • Legislatie economic si de afaceri
 • Practica 2
 • Limbi straine 4
 • Psihologia educatiei
 • Psihologia muncii
 • Educatie fizica 4
 • Tolerante si control dimensional
 • Proiectarea produselor
 • Proiectarea produselor - proiect
 • Proiectare asistata de calculator
 • Cercetare operationala
 • Utilaje pentru prelucrari mecanice
 • Finantele intreprinderii
 • Ergonomie
 • Informatica manageriala
 • Tehnici de prospectare a pietei muncii
 • Comunicare manageriala
 • Limba engleza in domeniul profesional 1
 • Limba franceza in domeniul profesional 1
 • Bazele managementului
 • Analiza economica
 • Ingineria calitatii
 • Legislatia muncii
 • Ingineria si managementul sisemelor de productie 1
 • Tehnologii de prelucrare mecanica 1
 • Dispozitive tehnologice
 • Practica 2
 • Metode de munca in grup
 • Limba engleza in domenoil profesional 2
 • Limba franceza in domeniul profesional 2
 • Managementul resurselor umane
 • Management strategic
 • Tehnologii de prelucrare mecanica 2
 • Tehnologii de prelucrare mecanica - proiect
 • Ingineria si managementul sistemeloor de productie 2
 • Dispozitive tehnologice - proiect
 • Fabricatie asistata de calculator
 • Logistica industriala
 • Fiabilitate si mentenanta
 • Tehnici de analiza a sistemeor industriale
 • Ecologie Industriala
 • Limba engleza in domeniul profesional 3
 • Limba franceza in domeniul profesional 3
 • Marketing
 • Cultura organizationala
 • Managementul proiectelor de productie
 • Managementul proiectului de productie - proiect
 • Modelare si simulare
 • Elaborare proiect de diploma
 • Practica 4
 • Planificarea resurselor intreprinderii
 • Legislatie comerciala
 • Distributia marfurilor industriale
 • Legislatia proprietatii intelectuale
 • Limba engleza in domeniu profesional 4
 • Limba franceza in domeniul profesional IV
 • Sustinere Examen de Diploma

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Pitesti

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

Înfiinţată în 1969, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie oferă în prezent, în cadrul domeniului fundamental Ştiinţe inginereşti, patru programe universitare de licenţă, nouă programe de master universitar şi trei programe doctorale. Facultatea şi-a probat competenţa prin formarea profesională a numeroase generaţii de specialişti, prin producerea şi transmiterea cunoştinţelor ştiinţifice, prin contribuţia la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii şi la dezvoltarea performanţelor cadrelor didactice şi a personalului din cercetare. Din punct de vedere al programelor de studii, facultatea îmbină profilul ingineresc cu profilul economic, urmărind o flexibilizare modulară a specialităţilor în cadrul aceluiaşi profil. Dotarea materială permite orientarea către formarea profesional-ştiinţifică şi cercetarea de vârf, urmărindu-se astfel dezvoltarea pregătirii universitare prin studii de master şi doctorat. Pentru pregătirea studenţilor, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie dispune de o bază materială corespunzătoare pentru toate specializările. Studenţilor le sunt oferite locuri de cazare în căminele studenţeşti, iar cantina studenţească asigură masa la preţuri modice. Studenţii cu merite deosebite la învăţătură pot beneficia de burse de studiu, în ţară şi în străinătate, în cadrul numeroaselor programe la care facultatea este parteneră. În timpul studiilor se obţine Certificatul de competenţă lingvistică, prin care se atestă cunoştiinţele dobândite în minimum două limbi străine. Opţional, studenţii pot frecventa cursurile modulului psihopedagogic şi obţine atestatul care le permite să profeseze în învăţământ. Studenţii de la specializările AR şi ITT pot urma, gratuit, cursurile Şcolii de Conducători Auto din cadrul facultăţii, în vederea obţinerii permisului de conducere auto, categoriile B şi C. Cursurile pentru obţinerea permisului auto categoria B pot fi urmate, cu taxă, şi de studenţii de la celelalte specializări. Biblioteca universitară asigură necesarul de carte pentru disciplinele studiate pe durata celor patru ani, precum şi un fond important de reviste cu circulaţie internaţională. Pentru petrecerea timpului liber, studenţii pot beneficia de facilităţile oferite de Casa de Cultură a Studenţilor şi de Baza Sportivă, modern utilate, precum şi de bilete gratuite în tabere de odihnă şi tratament.

Pitești Str. Târgul din Vale, Nr. 1, Corp T, Et. 4, camera 422, Argeș, România, 110040

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer