Ingineria transporturilor și a traficului

Despre program

Ingineria Transporturilor şi a Traficului, pe scurt ITT, este o noutate în oferta educațională din învăţământul superior românesc. Acest program de studii are misiunea formării de specialişti în domeniul transportului rutier care să posede cunoștințe de bază în problematica mijloacelor de transport şi a celor conexe, privind informatica si proiectarea asistata de calculator, specifica activității de transport, ingineria mediului (ecologie), sistematizarea reţelelor de transport, management şi marketing în transport.

Datorită  existenţei unui număr însemnat de agenţi economici care au drept obiect de activitate, realizarea unor mari volume de transport, pe baza unei  logistici exterioare  (moduri diferite de transport) şi a unei logistici interioare (aprovizionare, depozitare, etc.), mediul economic în care îşi vor desfăşura activitatea inginerii de transport rutier este favorabil acestei specializări. Volumul mare al cifrei de afaceri realizată de către agenţii economici din domeniul transportului rutier determină puternice interconexiuni la nivelul economiei naţionale şi internaţionale.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Analiză matematică
 • Chimie
 • Fizică
 • Geometrie descriptivă
 • Ştiinta şi ingineria materialelor
 • Economie generală
 • Educaţie fizică
 • Metode numerice
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Desen tehnic
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică
 • Educaţie fizică
 • Practică
 • Discipline opţionale (Limba engleză / Limba franceză)
 • Discipline facultative (Tehnici de documentare-comunicare)
 • Matematici speciale
 • Infografică
 • Mecanică
 • Rezistenţa materialelor
 • Electrotehnică şi maşini electrice
 • Mecanica fluidelor şi echipamentelor hidraulice
 • Control dimensional si masuratori tehnice
 • Cod rutier și circulatie rutieră
 • Mecanisme
 • Mecanisme - proiect
 • Organe de maşini
 • Organe de maşini - proiect
 • Dreptul transporturilor
 • Termotehnică şi masini termice
 • Statistica matematică
 • Introducere în tehnica transportului
 • Practică
 • Discipline opţionale (Limba engleză / Limba franceză)
 • Disciplinine afcultative (Educaţie fizică
 • Metode de munca în grup)
 • Informatică în transporturi
 • Telematica rutieră
 • Trafic rutier și sigururața circulaţiei rutiere
 • Sisteme de transport
 • Motoare termice
 • Dinamica autovehiculelor
 • Bazele sistemelor automate în transporturi
 • Tehnologii de manipulare și depozitare în terminale de transport
 • Tehnologii de manipulare si depozitare în terminale de transport- proiect
 • Mijloace de transport
 • Construcţia şi calculul autovehiculelor
 • Echipament electric şi electronic auto
 • Autovehicule rutiere - proiect
 • Sisteme penntru controlul și comanda circulației
 • Modelarea și planificarea transporturilor
 • Practică
 • Discipline facultative (Limba engleză în domeniul profesional / Limba franceză în domeniul profesional
 • Tribotehnică)
 • Exploatarea tehnica a mijloacelor de transport
 • Exploatarea tehnica a mijloacelor de transport - proiect
 • Repararea autovehiculelor
 • Transporturi de persoane
 • Analize economice în transporturi
 • Fluxuri de transport
 • Diagnosticarea autovehiculelor
 • Management
 • Transport multimodal
 • Transport multimodal - proiect
 • Geografia transporturilor
 • Metodologia elaborarii proiectului de diplomă
 • Practică
 • Discipline opţionale (Pachet opţional 1/2)
 • Discipline facultative (Managementul proiectelor
 • Limba engleză în domeniul profesional / Limba franceză în domeniul profesional
 • Susținere proiect diplomă)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

Înfiinţată în 1969, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie oferă în prezent, în cadrul domeniului fundamental Ştiinţe inginereşti, patru programe universitare de licenţă, nouă programe de master universitar şi trei programe doctorale. Facultatea şi-a probat competenţa prin formarea profesională a numeroase generaţii de specialişti, prin producerea şi transmiterea cunoştinţelor ştiinţifice, prin contribuţia la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii şi la dezvoltarea performanţelor cadrelor didactice şi a personalului din cercetare. Din punct de vedere al programelor de studii, facultatea îmbină profilul ingineresc cu profilul economic, urmărind o flexibilizare modulară a specialităţilor în cadrul aceluiaşi profil. Dotarea materială permite orientarea către formarea profesional-ştiinţifică şi cercetarea de vârf, urmărindu-se astfel dezvoltarea pregătirii universitare prin studii de master şi doctorat. Pentru pregătirea studenţilor, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie dispune de o bază materială corespunzătoare pentru toate specializările. Studenţilor le sunt oferite locuri de cazare în căminele studenţeşti, iar cantina studenţească asigură masa la preţuri modice. Studenţii cu merite deosebite la învăţătură pot beneficia de burse de studiu, în ţară şi în străinătate, în cadrul numeroaselor programe la care facultatea este parteneră. În timpul studiilor se obţine Certificatul de competenţă lingvistică, prin care se atestă cunoştiinţele dobândite în minimum două limbi străine. Opţional, studenţii pot frecventa cursurile modulului psihopedagogic şi obţine atestatul care le permite să profeseze în învăţământ. Studenţii de la specializările AR şi ITT pot urma, gratuit, cursurile Şcolii de Conducători Auto din cadrul facultăţii, în vederea obţinerii permisului de conducere auto, categoriile B şi C. Cursurile pentru obţinerea permisului auto categoria B pot fi urmate, cu taxă, şi de studenţii de la celelalte specializări. Biblioteca universitară asigură necesarul de carte pentru disciplinele studiate pe durata celor patru ani, precum şi un fond important de reviste cu circulaţie internaţională. Pentru petrecerea timpului liber, studenţii pot beneficia de facilităţile oferite de Casa de Cultură a Studenţilor şi de Baza Sportivă, modern utilate, precum şi de bilete gratuite în tabere de odihnă şi tratament.

Pitești Str. Târgul din Vale, Nr. 1, Corp T, Et. 4, camera 422, Argeș, România, 110040

Informatii despre Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
autorizat
Grad de încredere
---
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Pitești
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer