Programe din România cu specializare în
Electronică aplicată

Programe de Licență cu specializare în Electronică aplicată

Sisteme de producție digitale

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria și securitatea sistemelor informatice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie Electronica si Telecomunicatii

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electronică şi telecomunicaţii – limba engleză

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Electronică aplicată (în limba engleză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată (în limba engleză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Radiocomunicaţii digitale

Program de Licență
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Eletronică aplicată – Învățământ la distanță

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământID - la distanță
Limba de predareRomana

Electronică aplicată (în limba franceză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareFranceza

Electronică aplicată (în limba germană)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareGermana

Electronică aplicată (în limba engleză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică aplicată

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana
Programe de Master cu specializare în Electronică aplicată

Microelectronică și nanoelectronică

Program de Master
Durata studiilor1 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Microsisteme

Program de Master
Durata studiilor1 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Microelectronică avansată/ Advanced microelectronics

Program de Master
Durata studiilor1 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii

Program de Master
Durata studiilor1 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul

Program de Master
Durata studiilor1 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Managementul serviciilor şi reţelelor

Program de Master
Durata studiilor1 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică și informatică aplicată

Program de Master
Durata studiilor1 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică și informatică medicală

Program de Master
Durata studiilor1 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Imagistică avansată medicală

Program de Master
Durata studiilor1 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Calcul avansat în sisteme încorporate/ Advanced computing in embedded systems

Program de Master
Durata studiilor1 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme de conversie a energiei

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme electronice inteligente avansate

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Cyber security

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme Inteligente

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică de Putere şi Sisteme Avansate de Conversie

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Advanced Electronics in Intelligent Systems (AEIS)

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Communication Networks (CN)

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Tehnologii multimedia

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Instrumentaţie electronică

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică biomedicală

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronica sistemelor inteligente

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnici avansate în electronică

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electronică

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Advanced Wireless Telecommunications

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologii multimedia pentru aplicații medicale

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologii integrate avansate în electronica auto

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Telecomunicații

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnici de analiză, modelare și simulare pentru imagistică, bioinformatică și sisteme complexe

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnici avansate pentru imagistica digitală

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme inteligente și vederea artificială

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria informației și a sistemelor de calcul

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Managementul serviciilor și rețelelor

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Rețele integrate de telecomunicații

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Circuite și sisteme integrate de comunicații

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologii software avansate pentru comunicații

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Comunicații multimedia

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme electronice inteligente şi informatica industrială

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Proiectarea circuitelor VLSI avansate

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme avansate în electronica aplicată

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronica Surselor Autonome de Energie Electrică

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie Electronică și Sisteme Inteligente

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme Electronice pentru Conducerea Proceselor Industriale

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică şi informatică aplicată (EIA)

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică şi informatică medicală (EIM)

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria Informației și a Sistemelor de Calcul (IISC)

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme inteligente şi vederea artificială (SIVA)

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnologii avansate in electronica auto (TAEA)

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Vezi și alte specializări în România

FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer