Despre program

Obiectivul general al programului de studii Electronică Aplicată este de a forma ingineri capabili să analizeze soluţii tehnice, să proiecteze şi să implementeze sisteme electronice complexe cu aplicabilitate în mediul socio-economic contemporan. În facultate se studiază discipline: fundamentale, de domeniu, de specialitate şi complementare utile în formarea studenţilor ca ingineri electronişti. Competenţe ale absolvenţilor: Programul de studii Electronică Aplicată urmăreşte formarea şi dezvoltarea de competenţe pentru: – înţelegerea profundă de către studenţi a principiilor ştiinţifice din ingineria electronică şi tehnologia informaţiei; – racordarea la necesităţile reale ale societăţii pe baza cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate dobândite, în concordanţă cu standardele specifice pentru disciplinele din curricula domeniului din curricula specializării de Electronică Aplicată, domeniul Ingineriei Electronice şi Telecomunicaţii, centrate pe cerinţele agenţilor economici; – implementarea deprinderilor de proiectare optimă, exploatare eficientă şi integrare logistică de sisteme electronice şi microprogramabile complexe, solicitate de un număr tot mai mare de unităţi economice, de instituţii academice şi de cercetare, de unităţi cu misiuni speciale şi de instituţii administrative din domeniul serviciilor ICT – distribuite la nivel naţional şi zonal. Facilităţi de studiu şi de cercetare: Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare dispune de o bază materială completă, proprie, suficientă desfăşurării proceselor de învăţământ şi cercetare. Baza materială cuprinde spaţii pentru activităţi didactice de cercetare şi spaţii auxiliare. Spaţiile corespund standardelor corespunzătoare unui proces de învăţământ superior de calitate. Cadrele didactice, de o înaltă calificare ştiinţifică, provin de la Universitatea din Piteşti.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Pitesti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer