Despre program

Programul de studii universitare de licență Electromecanică, gestionat de Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică, are ca misiune formarea de specialiști cu o solidă pregătire teoretică și practică în domeniul ingineriei electrice. Prin competențele dobândite, în concordanță cu nevoile identificate pe piața forței de muncă și cu cadrul național al calificărilor, absolvenții urmează să dispună de toate cunoștințele generale și de specialitate care să le permită exercitarea în condiții foarte bune, compatibile cu standardele internaționale, a profesiei de inginer într-un domeniu de mare actualitate, să fie capabili să rezolve probleme specifice dezvoltării tehnologice prin proiectarea, implementarea și exploatarea sistemelor și echipamentelor electromecanice. Programul de studii universitare de licență Electromecanică are și misiunea de creare a premiselor de continuare a studiilor universitare pentru absolvenți, prin programe de studii de masterat în domeniul ingineriei electrice sau alte domenii înrudite, dar și a învățării pe tot parcursul vieții (long life learning).

Domeniu de licenta/master
Inginerie electrică
Specializare
Electromecanică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Grafică asistată de calculator
 • Introducere în inginerie electrică
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Educaţie fizică şi sport
 • Arhitecturi de calculatoare și sisteme de operare (facultativ)
 • Limba germană (facultativ)
 • Matematici speciale
 • Teoria probabilităților și statistică matematică
 • Informatică aplicată
 • Chimie
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Materiale electrotehnice
 • Teoria circuitelor electrice
 • Limba germană (facultativ)
 • Teoria câmpului electromagnetic
 • Electronică
 • Metode şi procedee tehnologice
 • Rezistenţa materialelor
 • Mecanisme şi organe de maşini
 • Metode numerice
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Educaţie fizică şi sport
 • Limba germană (facultativ)
 • Sisteme digitale
 • Masurari electrice si electronice
 • Echipamente electrice
 • Convertoare electromecanice
 • Practică de domeniu
 • Modelarea circuitelor electrice (opțional)
 • Proiectarea asistata de calculator (opțional)
 • Tehnologii web (opțional)
 • Baze de date in ingineria electrică (opțional)
 • Rețele de calculatoare (facultativ)
 • Limba germană (facultativ)
 • Teoria sistemelor şi reglaj automat
 • Traductoare
 • interfeţe şi achiziţii de date
 • Acţionări electrice
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Maşini electrice
 • Convertoare statice de putere
 • Sisteme de conducere Fuzzy (facultativ)
 • Actionari hidraulice si pneumatice
 • Termotehnica si mașini termice
 • Instalaţii electrice industriale
 • Sisteme de acţionări electrice
 • Sisteme de acţionări electrice
 • Sisteme electrice auto
 • Economie generala
 • Practică de specialitate
 • Sisteme expert si diagnoza tehnica (opțional)
 • Proiectarea asistată de calculator a instalațiilor electrice (opțional)
 • Microcontrolere și automate programabile (opțional)
 • Controlere logic programabile (opțional)
 • Protocoale de comunicatii (facultativ)
 • Producerea
 • transportul si distributia energiei electrice
 • Producerea
 • transportul si distributia energiei electrice
 • Calitate şi fiabilitate
 • Sisteme electromecanice
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Activitate de cercetare proiectare
 • Echipamente numerice (opțional)
 • Sisteme electronice industriale (opțional)
 • Tracţiune electrică (opțional)
 • Sisteme electrice de transport (opțional)
 • Mentenanţa sistemelor industriale (facultativ)
 • Surse de energie
 • Management
 • Robotică industrială
 • Utilizarea energiei electrice
 • Elaborarea Proiectului de diplomă
 • Practica pentru Proiectul de diplomă
 • Proiectarea asistată de calculator a sistemelor electromecanice (opțional)
 • Proiectarea sistemelor electrice industriale (opțional)
 • Inginerie software pt. cond. proc. Industriale (opțional)
 • Controlul inteligent al sistemelor electromecanice (opțional)
 • Susţinere examen de diplomă (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Pitesti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer