Programe din România în domeniul
Inginerie electrică

Programe de Licență din domeniul Inginerie electrică

Inginerie electrică și calculatoare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electrotehnică (IFR)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIFR - cu frecvență redusă
Limba de predareRomana

Electromecanică IFR

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIFR - cu frecvență redusă
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electrica si calculatoare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică (IFR)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIFR - cu frecvență redusă
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme electrice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică (în limba franceză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareFranceza

Inginerie electrică şi calculatoare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică (la Cahul)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electrotehnică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electrică și calculatoare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electrotehnică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică (secţia civilă)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electrică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Instrumentaţie şi achiziţii de date

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică de Putere şi Acţionări Electrice (în limba franceză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareFranceza

Electronică de Putere şi Acţionări Electrice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electrică şi calculatoare

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electrică şi calculatoare (în limba franceză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareFranceza

Sisteme electrice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electrotehnică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electrică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electrică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Instrumentaţie şi achiziţii de date

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică de putere şi acţionări electrice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electrotehnică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Informatică aplicată în inginerie electrică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme electrice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Instrumentaţie şi achiziţii de date

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică de putere şi acţionări electrice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme de Conversie a Energiei

Program de Licență
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică (la Beiuş)

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electrotehnică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electromecanică

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme electrice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Instrumentaţie şi achiziţii de date

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme electrice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică de putere şi acţionări electrice

Program de Licență
Durata studiilor4 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana
Programe de Master din domeniul Inginerie electrică

Surse regenerabile de energie

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Servicii energetice

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie nucleară

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Energetica orașelor inteligente

Program de Master
Durata studiilor1 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Hidro-informatică și ingineria apei

Program de Master
Durata studiilor1 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie energetică/ Energy engineering

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Eficiență energetică

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Radiocomunicații digitale

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Aplicaţii avansate în inginerie electrică

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme electrice avansate

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme electromecanice avansate

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Exploatarea instalaţiilor electrice industriale

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme electromecanice

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Utilizarea Eficientă a Energiei şi Surse Regenerabile

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme energetice informatizate

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Modelarea si optimizarea echipamentelor electrice

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme electromecanice complexe

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Calitatea energiei si compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme electrice avansate (în limba engleză)

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Sisteme şi Echipamente Moderne în Producerea şi Utilizarea Energiei

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme avansate de utilizare a energiei electrice

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Tehnici informatice în ingineria electrică

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electrotehnică şi electronică de putere

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie și management în domeniul electric

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Management şi comunicare în inginerie

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme de monitorizare şi control în inginerie electrică

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme şi Structuri Electrice Avansate

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme informatice de monitorizare a mediului

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme electrice avansate

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Conversia energiei şi controlul mişcării

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Modelarea, Simularea și Proiectarea Sistemelor Electromecanice

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Management in tehnologia informației

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Siteme avansate în ingineria electrică

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme electrice avansate (lb.engleză)

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareEngleza

Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnică

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Analiza și modelarea sistemelor electromagnetice

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Electronică de putere și acționări electirce inteligente

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Inginerie electrică și informatică aplicată

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Sisteme electrice avansate

Program de Master
Durata studiilor2 ani
Forma de învățământIF - cu frecvență
Limba de predareRomana

Vezi și alte domenii de studiu în România

FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer