Despre program

Planurile de învăţământ şi programele analitice ale programului studii universitare de licenţă ELECTROTEHNICĂ, care este inclus în structura Universităţii Maritime din Constanţa, sunt adaptate cerinţelor sistemului de învăţământ European şi internaţional (Universitatea Maritimă find membru activ al Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor Maritime). Pentru profilul programului studii universitare de licenţă ELECTROTEHNICĂ, absolvenţii acestei specializări prezintă un deosebit interes în sfera companiilor de crewing în shippingul internaţional şi nu în ultimul rând al Şantierelor Navale din Constanţa, Mangalia şi Tulcea, cel din urmă şantier care şi-a orientat activitatea din ultimii ani, cu exclusivitate spre producţia de nave specializate pentru industria offshore.

Domeniu de licenta/master
Inginerie electrică
Specializare
Electrotehnică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică I și II
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică și diferențiala
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I și II
 • Fizică I și II
 • Chimie
 • Teoria câmpului electromagnetic
 • Matematici speciale
 • Metode și procedee tehnologice
 • Educație fizică I
 • Limba engleză I
 • Limba engleză maritimă și probleme de comunicații la bordul navelor
 • Elemente de grafică asistată pe calculator
 • Bazele transportului naval (disciplina optională 1)
 • Pregătire marinărească (disciplină optională 1)
 • Materiale electrotehnice
 • Introducere în strucura sistemelor electromecanice
 • Teoria circuitelor electrice
 • Electronică analogică I și II
 • Internet și baze de date
 • Electronică digitală
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Limba engleză II
 • Elemente de inginerie mecanică I și II
 • Metode numerice în ingineria electrică
 • Practica inginerească
 • Construcția și vitalitatea navei (disciplină opțională 1)
 • Mașini navale (disciplină opțională 1)
 • Ecologie (disciplină opțională 2)
 • Protecția mediului (disciplină opțională 2)
 • Mașini electrice I și II
 • Aparate electrice
 • Măsurări electrice și electronice
 • Traductoare
 • interfețe și achiziții de date
 • Teoria sistemelor și reglaj automat
 • Convertoare statice
 • Medii de calcul ingineresc
 • Acționări hidraulice și pneumatice
 • Automate programabile
 • Drept internațional
 • Competențe de comunicare în limba engleză
 • Limba engleză III
 • Surse de energie
 • Practica inginerească
 • Bazele radiolocației (disciplină opțională 1)
 • Echipamente radioelectrice navale (disciplină opțională 1)
 • Sisteme și acționări electrice I și II
 • Aparate electrice de navigație
 • Mașini electrice speciale
 • Utilizarea energiei electrice
 • Instalații electrice navale
 • Producerea
 • transporul și distribuția energiei electrice
 • Management și marketing
 • Automatizări navale complexe
 • Tehnica tensiunilor înalte
 • Calitatea și fiabilitatea în ingineria electrică navală
 • Practica lucrare licență
 • Examen de licență
 • Calitatea energiei electrice (disciplină opțională 1)
 • Comanda sistemelor automate (disciplină opțională 1)
 • Servomecanisme (disciplină opțională 2)
 • Exploatarea
 • reparația și întreținerea instalaților electrice navale (disciplină opțională 2)
 • surse de nergie electrică (disciplină opțională 3)
 • Radiocomunicații navale (disciplină opțională 3)
 • Tehnici moderne de comutație (disciplină opțională 4)
 • Sisteme electromecanice navale (disciplină opțională 4)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Electromecanică Navală

În anul 2009 Universitatea Maritimă din Constanța a fost evaluată instituțional de către ARACIS primind gradul de „Încredere”. Odată cu acest proces de evaluare a fost evaluată și acreditată specializarea „Electrotehnică ”. Specializarea „Electromecanică Navală”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română a fost evaluată şi acreditată în anul 2011. Globalizarea activității de transport maritim, internaționalizarea și standardizarea limbajului de comunicare la bordul navelor în condițiile echipajelor multinaționale a condus la nevoia de organizare a specializării „Electromecanică Navală” în limba engleză. În anul 2011 a fost acreditată specializarea „Ingineria şi protecţia mediului în industrie”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română, iar în anul 2014 a fost acreditată specializarea „Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română. Misiunea Facultăţii de Electromecanică Navală este aceea de a pregăti ingineri în domeniile Ingineriei marine și navigație, Ingineriei electrice, Inginerie mediului și Ingineriei Electronică, în conformitate cu domeniile programelor de studii oferite de facultate.
Str. Mircea cel Bătrîn, Nr. 104

Informatii despre Universitatea Maritimă din Constanţa

Universitatea Maritimă din Constanța este o instituție de învățămînt superior de stat, acreditată, cu o ofertă educațională orientată spre domeniul de marină și navigație coroborat cu domenii conexe cum ar fi inginerie economică, ingineria mediului și ingineria electronică.

Misiunea UMC este: 

 • să ofere programe de studii performante pe toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, pentru a pregăti specialişti necesari activităţilor de transport maritim si activitatilor conexe acestora și de a derula activităţi de cercetare în domeniile ştiinţifice asociate, cu accent pe recunoaşterea competiţiei ca factor de progres şi pe managementul calităţii ca instrument al perfecţionării continue a procesului de învăţământ şi de cercetare;
 • sa promoveze educaţia şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formarea iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor universale;
 • sa contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea membrilor comunităţii academice la nivel social, economic şi cultural.

La nivelul de dezvoltare actual, Universitatea Maritimă din Constanţa se poate considera una din marile universităţi de marină din Europa şi, având în vedere istoria sa scurta de 22 de ani, vom considera în următorii ani dimensionarea sa internaţională şi antreprenorială.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Mircea cel Bătrîn, Nr. 104
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Maritimă din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer