Instalații și echipamente portuare și marine

Despre program

Obiectivele programului de studii de licenţă Instalații și Echipamente Portuare și Marine sunt formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare cu competențe specifice domeniului inginerie mecanică, capabili să identifice și să utilizeze noțiuni fundamentale, principii și instrumente grafice în scopul proiectării sistemelor și proceselor mecanice, pentru alegerea, instalarea, exploatarea, mentenanța sistemelor din domeniul ingineriei mecanice.

 

În ceea ce privește competențele profesionale specifice programului IEPM, acesta este astfel conceput încât inginerii absolvenţi să posede competențe, cunoştinţe şi abilităţi bivalente, privind atât instalaţiile și echipamentele portuare cât și cele marine. Absolvenții programului vor fi capabili să conceapă şi să proiecteze, prin aplicarea noilor tehnologii, procesele tehnologice şi echipamentele necesare instalaţiilor şi utilajelor portuare şi marine, să soluţioneze probleme şi să gestioneze tehnologii/tehnici de lucru şi de operare în porturi şi în largul mării, să utilizeze eficient utilajele şi instalaţiile portuare şi marine.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Fizică
 • Chimie
 • Analiză matematică
 • Geometrie descriptivă
 • Ştiinţa şi ingineria materialelor
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică
 • Limbă străină: Engleză
 • Educaţie fizică şi sport
 • Matematici speciale
 • Desen tehnic
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Bazele managementului
 • Bazele economiei
 • Discipline facultative (Tehnici de comunicare
 • Relaţionare şi dezvoltare personală)
 • Infografică
 • Termotehnică
 • Rezistenţa materialelor
 • Electrotehnică
 • maşini şi acţionări electrice
 • Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice
 • Vibraţii mecanice
 • Mecanisme
 • Organe de maşini
 • Electronică aplicată
 • Limbi moderne
 • Educaţie fizică
 • Practică de domeniu
 • Discipline opţionale (Maşini unelte şi prelucrări prin aşchiere/ Toleranţe şi control dimensional
 • Legislaţie portuară / Legislaţie în domeniul instalaţiilor portuare şi marine)
 • Discipline facultative (Antreprenoriat
 • Tehnici de documentare şi interpretări grafice
 • Management portuar)
 • Fiabilitatea şi mentenanţa
 • Materiale avansate
 • Utilaje şi instalaţii portuare şi marine
 • Organe de maşini
 • Elasticitatea structurilor
 • Acţionări hidraulice şi pneumatice
 • Măsurarea electrică a mărimilor neelectrice
 • Informatizarea traficului portuar şi marin
 • Metoda elementului finit
 • Motoare termice
 • Practică de specialitate
 • Discipline opţionale (Utilaje pentru transport portuar / Utilaje pentru construirea porturilor / Forajul sondelor
 • Proiectarea asistată de calculator a echipamentelor UIP / Structuri marine moderne
 • Tehnologii de fabricare şi reparare a UIPM I/ Tehnologii pentru asamblarea şi lansarea conductelor subacvatice)
 • Discipline facultative (Porturi şi căi navigabile
 • Managementul riscurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Sisteme avansate de proiectare a instalaţiilor şi echipamentelor portuare şi marine
 • Limbă engleză tehnică)
 • Utilaje şi instalaţii portuare şi marine
 • Tehnici şi sisteme de investigare subacvatică
 • Sisteme electroenergetice
 • Ingineria calităţii UIPM şi a serviciilor portuare şi marine
 • Tehnologia construcţiilor sudate
 • Tribologie
 • Echipamente pentru exploatări portuare şi marine
 • Nave cu destinaţie specială
 • Motoare termice
 • Practică pentru proiectul de Diplomă
 • -Discipline opționale (Tehnologii de fabricare şi reparare a UIPM II/ Tehnologii pentru asamblarea şi lansarea conductelor subacvatice
 • Logistică industrială / Managementul proiectelor industriale
 • Exploatarea şi diagnoza utilajelor şi instalaţiilor portuare / Mecatronica
 • Acţionări şi automatizări ale utilajelor şi instalaţiilor portuare / Acţionări şi automatizări ale utilajelor şi instalaţiilor marine
 • Exploatarea navelor şi porturilor / Tehnologia operării navelor
 • Protecţia ecologică a porturilor şi a mediului marin / Tehnici de supravieţuire pe mare)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Inginerie Mecanică

Facultatea de Mecanică a fost înfiintată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activitatea de cercetare în domenii inginerești fundamentale și aplicative se desfășoară în laboratoare moderne și performanțe de specialitate precum și în două centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

Str. Politehnicii nr.1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Ovidius" din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer