Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

Despre program

Facultatea de Inginerie Marină își asumă misiunea de a genera și de a transforma cunoaștere către pregătirea și formarea de ofițeri ingineri, ca profesionaliști militari în Forțele Navale Române. Specializarea Navigație, hidrografie și echipamente navale, face parte din secțiunea militară.

Domeniu de licenta/master
Inginerie marină şi navigaţie
Specializare
Navigaţie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială I
 • II
 • Analiză matematică I
 • II
 • Bazele navigației I
 • II
 • Educație fizică I
 • II
 • Educație fizică facultativă I
 • II
 • Geometrie descriptivă
 • Informatică aplicată I
 • II
 • Istoria armatei și marinei române
 • Leadership
 • Limba engleză I
 • II
 • Limba engleză maritimă
 • Limba straină 2 I
 • II
 • Pregătire marinărească
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I
 • II
 • Chimie
 • Desen tehnic și infografică
 • Fizică
 • Informatică aplicată II
 • Limba engleză - facultativă
 • Practică în domeniu
 • Bazele sistemelor de armament I
 • II
 • Educație fizică I
 • II
 • Educație fizică facultativă I
 • II
 • Electrotehnică și măsurări electrice
 • Limba engleză I
 • II
 • Limba engleză maritimă
 • Limba straină 2 I
 • II
 • Matematici speciale
 • Mecanică
 • Metode numerice Ştiința și ingineria materialelor
 • Tehnologia materialelor
 • Traductoare și măsurări electrice
 • Electronică
 • Mașini și acționări electrice
 • Mecanica fluidelor
 • Navigație astronomică
 • Practică în domeniu
 • Rezistența materialelor
 • Statica şi stabilitatea navei
 • Cinematică navală
 • Dinamica şi construcţia navei
 • Echipamente și sisteme de navigație I
 • II
 • Educație fizică V
 • VI
 • Hidrolocaţiei navală
 • Instalații de bord şi punte
 • Limba engleză V
 • VI
 • Limba străină II - terminologie militară I
 • Mașini și instalații navale
 • Mecanisme și organe de mașini
 • Sisteme de armament de luptă sub apă I
 • II
 • Teoria sistemelor automate
 • Teoria sistemelor de reglaj automat
 • Echipamente radioelectronice și de comunicații navale
 • Geografie maritimă militară
 • Navigație radar și navigație radioelectronică
 • Practică de specialitate
 • Radiolocaţie navală
 • Sisteme de artilerie navală
 • Bazele logisticii
 • Educație fizică aplicativ-militară I
 • II
 • Hidrografie marină și asigurare hidrografică
 • Limba engleză STANAG
 • Limba străină II - terminologie militară
 • Manevra navei și COLREG
 • Mașini și instalații navale
 • Navigație RADAR
 • RADAR PLOTTING și folosirea ARPA
 • Război electronic
 • Sisteme de conducere cu microprocesoare
 • Teoria tragerii
 • Vitalitatea navei
 • Căutare și salvare pe mare
 • Leadership
 • Navigație integrată
 • Politologie
 • Proceduri de executare în siguranþã a cartului de navigație
 • Sisteme de radiolocație și hidrolocație
 • Sisteme integrate de comandă și control
 • Sisteme integrate de navigație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Inginerie Marină

Facultatea de Inginerie Marină constribuie la pregătirea și formarea de ofițeri si ingineri in domeniul naval, atat la Sectia Marina Militara, cat si la Sectia Marina Comerciala. Datorita pregatirii fundamentale si de specialitate de care au parte, studentii isi dezvolta competentele necesare profesioniștilor din domeniul Ingineriei Marine pentru desfasurarea activitatilor intr-un mediu deosebit de competitiv.

Studentilor Sectiei de Marina Militara li se asigura dezvoltarea competentelor si abilitatilor specifice carierei militare prin activitatile de pregatire militara de baza, ei devenind astfel capabili sa conduca actiuni militare si sa intrebuinteze armamentul si tehnica de lupta navala.

Str. Fulgerului, nr. 1, 900218

Informatii despre Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituţie cu peste 140 ani de tradiţie de învăţământ superior de marină, care se bucură de un bun renume internaţional, fiind cea mai bine clasată universitate românească din domeniu (universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică), conform ierarhiei naţionale realizată de MENCS.

În 2010, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a devenit prima universitate de profil acreditată cu calificativul maxim (Grad ridicat de încredere) acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Programele de studii universitare oferite de Academia Navală sunt acreditate de ARACIS şi certificate de Autoritatea Navală Română (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO). Calitatea procesului de învăţământ este certificată ISO 9001:2015 de către Bureau Veritas.

Academia Navală are parteneriate cu peste 20 de instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, şi aproape 100 de agenţi economici şi instituţii publice din industria navală (agenţii de crewing, operatori portuari, companii naţionale, şantiere navale, autorităţi locale şi naţionale etc.)

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer