Despre program

Specializarea Ingineria Sudării pregăteşte ingineri specialişti în domeniul proiectării, elaborării de tehnologii, executării unor utilaje şi maşini destinate procesului de sudare. Cunoaşterea şi cercetarea proceselor de sudare, la nivelul posibilităţilor ştiinţifice şi tehnice, au condus la perfecţionarea şi diversificarea continuă a procedeelor de sudare. Actualele procedee de sudare permit îmbinarea nedemontabilă a celor mai diversificate materiale, începând cu masele macromoleculare şi ajungând la cele mai complexe aliaje sau materiale cu proprietăţi speciale. Tehnologiile de sudare sunt economice, eficiente, pot reduce în mod semnificativ greutatea proprie a structurilor şi construcţiilor metalice sau nemetalice (după caz), asigurând totodată o fiabilitate şi o rezistenţă corespunzătoare solici-tărilor. De asemenea, absolvenţii specializării, Ingineria Sudării, prin programele analitice ale disciplinelor parcurse în perioada de şcolarizare, sunt pregătiţi în vederea efectuării unor operaţii de control prin diverse metode, necesare pentru omologarea proceselor de sudare şi de produse executate în varianta sudată.  

Domeniu de licenta/master
Inginerie industrială
Specializare
Ingineria sudării
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • geometrie analitică şi diferenţială
 • Analiză matematică
 • Geometrie descriptivă
 • Fizică
 • Chimie
 • Ştiinţa şi ingineria materialelor
 • Tehnologia materialelor
 • Mecanică
 • Engleză tehnică
 • Educaţie fizică
 • Matematici speciale
 • Discipline opționale(Economie generală / Etică și integritate academică)
 • Desen tehnic
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Discipline facultative (Tehnici de comunicare
 • Relaţionare şi dezvoltare personală)
 • Desen tehnic şi infografică
 • Mecanisme
 • oleranţe şi control dimensional
 • Mecanica fluidelor
 • Termotehnică
 • Electrotehnică
 • Rezistenţa materialelor
 • Engleză tehnică
 • Educaţie fizică
 • Bazele proiectării asistate de calculator
 • Maşini electrice
 • Tratamente termice
 • Vibraţiile maşinilor şi utilajelor
 • Organe de maşini
 • Practică de domeniu
 • Discipline facultative (Managementul resurselor umane
 • Antreprenoriat)
 • Acţionări hidropneumatice
 • Organe de maşini
 • Informatică aplicată
 • Discipline opționale (Cercetări operaţionale/Metoda elementului finit
 • Generarea suprafeţelor prin aşchiere/Teoria sculelor aşchietoare)
 • Teoria proceselor de sudare
 • Tehnologii de sudare prin presiune
 • Echipamente de sudare
 • Tehnologii de sudare prin topire
 • Managementul proiectelor
 • Practică de specialitate
 • Discipline facultative (Limbi moderne I
 • II (engleză
 • germană
 • franceză)
 • Managementul riscurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Elemente de teoria şi construcţia navei
 • Elemente de teoria şi construcţia navei
 • Proiectare asistată de calculator)
 • Tehnologii de sudare prin topire
 • Informatizarea şi optimizarea proceselor de sudare
 • Tehnologia suprafetelor
 • Discipline opționale (Mecanizarea şi automatizarea proceselor de sudare/Fabricaţia structurilor sudate
 • Controlul îmbinărilor şi produselor sudate
 • Proiectarea structurilor sudate/Structuri sudate industriale
 • Proiectarea structurilor sudate/Structuri sudate industriale)
 • Analiza avariilor şi diagnoza structurilor sudate)
 • Standarde şi normative pentru structuri sudate
 • Utilaje şi tehnologii de tăiere termică
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Practică pentru elaborarea proiectului de Diplomă
 • Discipline facultative (Tehnologii de sudare în construcţii navale
 • Sisteme avansate de proiectare arhitectural-constructivă a navei)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Inginerie Mecanică

Facultatea de Mecanică a fost înfiintată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activitatea de cercetare în domenii inginerești fundamentale și aplicative se desfășoară în laboratoare moderne și performanțe de specialitate precum și în două centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

Str. Politehnicii nr.1, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Ovidius" din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer