Advanced engineering in the offshore oil and gas industry

Despre program

Planurile de învăţământ şi programele analitice ale programului studii universitare de masterat “Inginerie avansată în industria offshore de petrol şi gaze” -în engleză, care va fi inclus în structura Universităţii Maritime din Constanţa, sunt adaptate cerinţelor sistemului de învăţământ European. Printre competenţe generale şi profesionale dezvoltate în cadrul programului de studii universitare de masterat “Advanced engineering in the offshore oil and gas industry”, se numără: 1. Competenţe şi cunoştinţe în utilizarea şi respectarea normelor şi standardelor tehnice şi tehnologice specifice proiectării, construcţiei, montajului, exploatării şi mentenanţei utilajelor, instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor specifice industriei offshore de petrol şi gaze, atât pentru structuri marine cât şi pentru navele speciale care deservesc industria offshore de petrol şi gaze; 2. Competenţe şi cunoştinţe în activităţile specifice defectoscopiei, defectabilităţii, mentenanţei şi efectuării de reparaţii specifice în domeniul industriei offshore de petrol şi gaze, la bordul navelor sau pe platformele structurilor marine; 3. Competenţe şi cunoştinţe în activităţi de supraveghere în funcţionarea şi întreţinerea utilajelor, instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor specifice industriei offshore de petrol şi gaze, la bordul navelor sau pe platformele structurilor marine; 4. Competenţe şi cunoştinţe în activităţi specifice de management şi marketing în industria offshore de petrol şi gaze; 5. Competenţe şi cunoştinţe în aplicarea normelor şi normativelor de siguranţă, securitate şi intervenţie pentru prevenirea poluării şi protejarea mediului marin; 6. Formarea deprinderilor intelectuale preliminare privind abordarea graduală a programelor de cercetare-dezvoltare-inovare reclamată de continuarea studiilor universitare în ciclul III – de doctorat, respectiv de profesarea curentă în domeniul industriei offshore de petrol şi gaze.

Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Materials technology in offshore industry
 • Construction technology in offshore
 • Optimize techniques applied in offshore industry
 • Management and marketing in the offshore industry
 • Ships for the offshore oil & gas industry
 • Fatigue strenght of the offshore oil &gas structures
 • Offshore Energy Systems
 • Advanced design in offshore oil & gas industry
 • Non-destructive testing in the offshore industry
 • Underwater technologies
 • Dynamic Position Operation and Maintenance Management
 • Vibroacustic diagnosis of the offshore oil & gas structures
 • Marine environment and offshore emergency management
 • Advanced mathematics for engineers
 • Risk Analysis and risk management
 • Ethics and academic integrity
 • Reability and diagnosis in offshore oil & gas industry
 • Release technology submarine pipelines
 • Maritime cyber security monitoring
 • Research Synthesis

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Electromecanică Navală

În anul 2009 Universitatea Maritimă din Constanța a fost evaluată instituțional de către ARACIS primind gradul de „Încredere”. Odată cu acest proces de evaluare a fost evaluată și acreditată specializarea „Electrotehnică ”. Specializarea „Electromecanică Navală”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română a fost evaluată şi acreditată în anul 2011. Globalizarea activității de transport maritim, internaționalizarea și standardizarea limbajului de comunicare la bordul navelor în condițiile echipajelor multinaționale a condus la nevoia de organizare a specializării „Electromecanică Navală” în limba engleză. În anul 2011 a fost acreditată specializarea „Ingineria şi protecţia mediului în industrie”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română, iar în anul 2014 a fost acreditată specializarea „Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română. Misiunea Facultăţii de Electromecanică Navală este aceea de a pregăti ingineri în domeniile Ingineriei marine și navigație, Ingineriei electrice, Inginerie mediului și Ingineriei Electronică, în conformitate cu domeniile programelor de studii oferite de facultate.
Str. Mircea cel Bătrîn, Nr. 104

Informatii despre Universitatea Maritimă din Constanţa

Universitatea Maritimă din Constanța este o instituție de învățămînt superior de stat, acreditată, cu o ofertă educațională orientată spre domeniul de marină și navigație coroborat cu domenii conexe cum ar fi inginerie economică, ingineria mediului și ingineria electronică.

Misiunea UMC este: 

 • să ofere programe de studii performante pe toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, pentru a pregăti specialişti necesari activităţilor de transport maritim si activitatilor conexe acestora și de a derula activităţi de cercetare în domeniile ştiinţifice asociate, cu accent pe recunoaşterea competiţiei ca factor de progres şi pe managementul calităţii ca instrument al perfecţionării continue a procesului de învăţământ şi de cercetare;
 • sa promoveze educaţia şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formarea iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor universale;
 • sa contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea membrilor comunităţii academice la nivel social, economic şi cultural.

La nivelul de dezvoltare actual, Universitatea Maritimă din Constanţa se poate considera una din marile universităţi de marină din Europa şi, având în vedere istoria sa scurta de 22 de ani, vom considera în următorii ani dimensionarea sa internaţională şi antreprenorială.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Mircea cel Bătrîn, Nr. 104
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Maritimă din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer