Ingineria structurilor de construcții

Despre program

Misiunea programului de studii de masterat „Ingineria Structurilor de Construcții” este aceea de a pregăti specialişti capabili să efectueze individual şi în echipe activităţi de proiectare şi cercetare ştiinţifică, teoretică, aplicativă, tehnologică avansată pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei structurilor de construcţii în condiţii tehnice şi economice optime. Dezvoltarea lucrărilor de construcţii civile, industriale impune proiectarea la un nivel avansat din punct de vedere seismic al clădirilor, acesta fiind unul din dezideratele urmărite de programa analitică a acestui masterat. Un alt deziderat este de aprofundare a cunoştinţelor în domeniul reabilitării construcţiilor şi de folosire a materialelor avansate în construcţii. Misiunea de învăţământ se încadrează în profilul şi specializarea unităţii de învăţământ organizatoare: Facultatea de Construcţii. Competenţele de specialitate ale absolvenţilor de masterat Ingineria Structurilor de Construcţii sunt de: aprofundarea cunoștințelor în domeniul studiilor de licenţă; asigurarea unor competențe corespunzătoare activității de proiectare la nivel european; dezvoltarea capacității de cercetare în rândul tinerilor. Necesitatea unui masterat de acest tip este atestată de existenţa unor astfel de programe pe plan European. Practic toate Facultăţile cu profil de Inginerie Civilă oferă cursuri de aprofundare în Ingineria structurilor de construcţii.

Domeniu de licenta/master
Inginerie civilă și instalații
Specializare
Inginerie civilă
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
  • Metoda elementului finit în mecanica structurilor
  • Analiza structurilor în domeniul neliniar
  • Legislaţie în construcții
  • Inginerie geotehnică şi fundaţii speciale
  • Construcţii costiere şi inginerie costieră
  • Performanţa energetică a clădirilor
  • Ingineria proiectelor de construcţii
  • Monitorizarea construcţiilor

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Inginerești, în Constanta

Facultatea de Construcţii

La începutul anului universitar 2002/2003, prin decizia Senatului Universității „Transilvania” din Brașov, se constituie Facultatea de Construcții, cu autonomie relativă. Facultatea avea două catedre: Catedra de Construcții și Catedra de Instalații pentru Construcții. Ziua de 12 iunie 2003 reprezintă ziua de naștere a actualei Facultăți de Construcții, din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov. La acea dată se înființa această facultate, cu specializările: Construcții Civile, Industriale și Agricole; Instalații pentru Construcții; Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Tehnologia Construcțiilor. Din anul 2005 s-au organizat și studii de masterat, derulându-se pe parcursul a 3 semestre, pentru specializările : Reabilitarea și Consolidarea Construcțiilor și Modernizarea Energetică a Clădirilor. Începând cu anul universitar 2009/2010 se derulează programul de studiu de masterat de aprofundare și cercetare "Modernizarea energetică în mediul construit" care este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea și Reabilitarea Clădirilor", "Sisteme Eficiente Energetic de Instalații în Construcții" și "Modernizarea și Reabilitarea Construcțiilor Inginerești", precum și un traseu de cercetare științifică: "Clădiri cu performanță energetică ridicată".

Str. Turnului 5, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Ovidius" din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer